University of Liverpool มอบทุนแก่นักศึกษาระดับปริญญาโท กฎหมาย 2 ทุน

university of Liverpool Logo

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – University of Liverpool มอบทุนแก่นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชานิติศาสตร์

วันนี้เรามีข่าวทุนการศึกษามาฝากกันค่ะ

*****The Hodgson Law Scholarships นี้มีขึ้นหลังจากการเสียชีวิตของ Elizabeth Hodgson ผู้ก่อตั้งกองทุน Hodgson Will Trust ซึ่งทุนนี้จะให้แก่นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชานิติศาสตร์ที่เหมาะสมในทุก ๆ ปี

เจ้าของทุน  University of Liverpool

จำนวนทุน  จำนวน 2 ทุน

มูลค่าทุน  เท่ากับค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามใบเสร็จรับเงินของมหาวิทยาลัย รวมถึงเงินสดจำนวน 5,000 ปอนด์เพื่อเป็นเงินสำหรับใช้จ่ายส่วนตัวของผู้รับทุน

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

–  ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ด้วยเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.0 หรือเทียบเท่า

–  ทุนนี้สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้มาจากประเทศสมาชิกอียูเท่านั้น

–  ใบสมัครที่สมบูรณ์ต้องมีเรียงความ ความยาวสูงสุด 2,000 คำ อธิบายเหตุผลที่ต้องการสมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยลิเวอร์พูล รวมถึงอาชีพที่ต้องการจะทำในอนาคต โดยให้เน้นในเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้

  • ความสนใจทางด้านนิติศาสตร์และเครือข่าย ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับทางด้านนิติศาสตร์
  • ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา
  • ความสนใจในการสร้างเน็ตเวิร์คและความสัมพันธ์ในชุมชนในพื้นที่เมืองลิเวอร์พูลในคณะที่เรียนอยู่
  • ความสนใจในงานบริการสาธารณะ
  • มีศักยภาพความเป็นผู้นำ
  • มีศักยภาพในการเชื่อมต่อความสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่สร้างขึ้น หลังจากที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว

หลักฐานที่จำเป็นต้องใช้

–  ผลการเรียน

–  หลักฐานที่แสดงถึงความสนใจในด้านกฎหมาย  การบริการประชาชน  และการมีจิตสาธารณะ  ที่จะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับบริเวณพื้นที่เมืองลิเวอร์พูลได้

–  ศักยภาพและความต้องการที่จะเป็นผู้นำในอนาคต  ซึ่งจะสามารถพิจารณาได้จากประสบการณ์ที่ผ่านมา หรือกิจกรรม   อื่น ๆ

–  ศักยภาพที่จะใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่ได้จากมหาวิทยาลัย  มาเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ต่อพื้นที่เมืองลิเวอร์พูลและต่อประเทศบ้านเกิดของตน

–  ความสามารถที่จะสนับสนุนเป้าหมายของทุน คือการสร้างเครือข่ายกับชุมชน  และผู้เกี่ยวข้องกับสาขาที่เรียนต่าง ๆ ในเมืองลิเวอร์พูลในขณะที่เรียน  รวมถึงการรักษาความสัมพันธ์และเครือข่ายเหล่านั้นไว้หลังจากที่จบการศึกษาแล้ว

ส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครต่าง ๆ ที่

Dr Mavluda Sattorova
Lecturer in Law
University of Liverpool
Liverpool Law School

Tel: 01517943474
Email: m.sattorova@liv.ac.uk
Awarding Body
The University of Liverpool Law School
Further Information
Dr Mavluda Sattorova
Lecturer in Law
University of Liverpool
Liverpool Law School

Tel: 01517943474
Email: m.sattorova@liv.ac.uk

ปิดรับสมัคร  01 กรกฎาคม 2013

อ้างอิง   http://pgf.liv.ac.uk/index.aspx

UK2008

*****ท่านใดสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน สมัครเรียน สามารถมาติดต่อสอบถามได้ที่ Hands On – Chiang Mai เนื่่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษมากกว่า 70 แห่ง โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว และสมัครเรียนได้ที่นี่  โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

8/4 ซอยจำปี ถนนศิริมังคลาจารย์
ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง
เชียงใหม่ 50200
ประเทศไทย

อีเมล์ chiangmai@hands-on.co.th

โทร.             +66 (0) 89 217 5454
โทร.             +66 (053) 289 114

เว็บ

http://www.hands-on.co.th
http://www.hands-on.co.th/chiangmai

http://www.facebook.com/handsonchiangmai
และ
gotostudyUK.com

2 comments on “University of Liverpool มอบทุนแก่นักศึกษาระดับปริญญาโท กฎหมาย 2 ทุน

    • IELTS or TOEFL is required in most cases since UKBA or UK government will want to see. If applicants come from the country listed as “English Speaking Country”, it can be exempted on that basis.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s