แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – 10 มหาวิทยาลัยที่มีศิษย์เก่ารวยที่สุด

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ –  10 มหาวิทยาลัยที่มีศิษย์เก่ารวยที่สุด

หนังสือพิมพ์ เดลีเทเลกราฟ ของอังกฤษได้ตีพิมพ์ผลสำรวจเกี่ยวกับเครือข่ายของศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในสหราชอาณาจักรในด้านฐานะทางการเงิน โดยได้จัดอันดับมาดังนี้ Continue reading