แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – การเปลี่ยนเวลาที่อังกฤษ – เมษายนสู่เวลาฤดูร้อน

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – การเปลี่ยนเวลาที่อังกฤษ – เมษายนสู่เวลาฤดูร้อน 

*****เพราะความยาวของวันในช่วงหน้าร้อนและหน้าหนาวที่อังกฤษมันต่างกันมาก ๆ ครับ ทางนั้นเลยจะมีการปรับเวลาปีละ 2 ครั้ง ครับ ครั้งหนึ่งเดินหน้า 1 ชั่วโมงตอนคืนวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคมของทุกปีครับ เวลาที่ปรับแล้ว เร็วกว่าเวลามาตรฐานกรีนิช 1 ชั่วโมงครับ เรียกว่า เวลาฤดูร้อนอังกฤษ (British Summer Time) ย่อกันโดยทั่วไปว่า BST ครับ ซึ่งเท่ากับ GMT +0100 Continue reading