Manchester Metropolitan University มอบทุนระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

R0026060แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – Manchester Metropolitan University มอบทุนแก่ปริญญาตรีและปริญญาโท

วันนี้เรามีข่าวทุนการศึกษามาฝากกันค่ะ

International Foundation programme scholarships

ระยะเวลา  3 ภาคการศึกษา (หรือ 9 เดือน) Continue reading

University of Glasgow มอบทุนแก่นักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาเอก

glasgow uni logo

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – University of Glasgow มอบทุนแก่นักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาเอก

วันนี้เรามีข่าวทุนการศึกษามาฝากกันค่ะ

*****ทุนนี้จะมอบให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาเอกที่เป็นประชากรของประเทศ 16 ประเทศ ที่มหาวิทยาลัยเป็นพาร์ทเนอร์ด้วย (ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในนั้น) เราไปดูข้อมูลกันเลยค่ะ Continue reading

Royal Holloway, University of London มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี

rhul_logoแฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – Royal Holloway, University of London มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี 

*****วันนี้เรามีข่าวทุนการศึกษามาฝากกันค่ะ  Royal Holloway, University of London มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา แก่ผู้สมัครที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม ซึ่งมีมูลค่าทุนละ 10,000 ปอนด์ รายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างนั้น เราไปดูกันเลยค่ะ Continue reading

University of East Anglia ฉลองครบรอบ 50 ปี โดยการให้ทุนปริญญาตรี 50 ทุน

UEA LOGO

แฮนด์ส ออน  เชียงใหม่ – University of East Anglia  ฉลองครบรอบ 50 ปี โดยการให้ทุนปริญญาตรี 50 ทุน

*****วันนี้มีข่าวทุนการศึกษามาฝากกันค่ะ มหาวิทยาลัย อีสต์แองเกลีย ฉลองครบรอบ 50 ปีโดยการให้ทุนแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี 50 ทุน ซึ่งมีมูลค่า 50% ของค่าเล่าเรียนในปีแรก (มูลค่าระหว่าง 6,150 ถึง 7,450 ปอนด์ ขึ้นอยู่กับสาขาวิชา) เราไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะ Continue reading

University of Leeds มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์

University of Leeds logo

แฮนด์ส ออน  เชียงใหม่ – University of Leeds มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์

*****วันนี้มีข่าวทุนการศึกษามาฝากกันค่ะ  University of Leeds มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์  มูลค่า  4,000 – 8,000 ปอนด์ เราไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะ Continue reading

University of Manchester มอบทุนระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

University of Manchester

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – University of Manchester มอบทุนแก่ปริญญาตรีและปริญญาโท

วันนี้เรามีข่าวทุนการศึกษามาฝากกันค่ะ

International Diploma in Business scholarships

ระยะเวลา  3 ภาคการศึกษา (หรือ 9 เดือน) Continue reading

University of Glasgow มอบทุนแก่นักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรี

glasgow uni logo

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – University of Glasgow มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรี

วันนี้เรามีข่าวทุนการศึกษามาฝากกันค่ะ

*****Business School, University of Glasgow มอบทุนการศึกษามูลค่า 5,000 ปอนด์ต่อปี แก่นักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรี  โดยผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าศึกษาในเดือน กันยายน 2556 นี้ Continue reading

ธนาคารกสิกรไทย มอบทุนระดับปริญญาโท ประจำปี 2556

download

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – ธนาคารกสิกรไทย มอบทุนระดับปริญญาโท ประจำปี 2556

วันนี้เรามีข่าวทุนการศึกษาดี ๆ มาฝากกันอีกแล้วค่ะ

*****ธนาคารกสิกรไทย มีความประสงค์ให้ทุนแก่พนักงานและบุคคลทั่วไป เพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษาต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ดังนี้ค่ะ Continue reading

University of Liverpool มอบทุนแก่นักศึกษาระดับปริญญาโท กฎหมาย 2 ทุน

university of Liverpool Logo

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – University of Liverpool มอบทุนแก่นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชานิติศาสตร์

วันนี้เรามีข่าวทุนการศึกษามาฝากกันค่ะ

*****The Hodgson Law Scholarships นี้มีขึ้นหลังจากการเสียชีวิตของ Elizabeth Hodgson ผู้ก่อตั้งกองทุน Hodgson Will Trust ซึ่งทุนนี้จะให้แก่นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชานิติศาสตร์ที่เหมาะสมในทุก ๆ ปี Continue reading