Hands On – Chiang Mai ประกาศวันหยุดทำการในช่วงเดือนพฤษภาคม 2556

exe_cathedral005

Hands On – Chiang Mai  ประกาศวันหยุดทำการในช่วงเดือนพฤษภาคม 2556

1 พฤษภาคม 2556 (วันแรงงานแห่งชาติ)

5 – 6  พฤษภาคม 2556 (วันฉัตรมงคล)

24 – 25 พฤษภาคม 2556 (วันวิสาขบูชา) Continue reading