University of Exeter มอบทุนแก่นักศึกษาระดับปริญญาโท LLM

exeter_logo

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – University of Exeter มอบทุนบปริญญาโทกฎหมาย LLM

วันนี้เรามีข่าวทุนการศึกษามาฝากกันค่ะ

*****University of Exeter มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท LLM ในสาขากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ เป็นระยะเวลา 1 ปี ผู้รับทุนจะสามารถเลือกเรียนวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยได้ในสาขาที่ตนสนใจ ซึ่งรวมถึง: Continue reading