แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – คอร์สที่ปิดรับสมัครแล้ว (ล่าสุด 19 เม.ย.)

คอร์สที่ปิดรับสมัครแล้ว (ล่าสุด 19เม.ย.)

อ้างอิงข้อมูลจาก http://www.hands-on.co.th/news

ปิดรับสมัครไปแล้ว

เพิ่ม

Queen Mary, University of London

MSc Marketing

MSc Accounting and Finance

*Queen Mary, University of London ใช้คำว่า ถ้าสมัครไปที่คอร์สในรายชื่อเหล่านี้ ผู้สมัครจะไปอยู่ในรายชื่อสำรอง (Waiting List)

University of Manchester

MSc Accounting and Finance

MSc Finance

MSc Quantitative Finance: Financial Engineering

MSc Quantitative Finance: Risk Management

*University of Manchester ใช้คำว่า ถ้าสมัครไปที่คอร์สในรายชื่อเหล่านี้ ผู้สมัครจะไปอยู่ในรายชื่อสำรอง (Waiting List)

University of Kent

MSc Management Suites (ทุกคอร์สที่เริ่มต้นด้วย MSc Management)

Newcastle University

MSc Finance

MSc Banking & Finance

MA International Business Management

ก่อนหน้านี้

University of East Anglia

MSc Brand Leadership

MSc Business Management

MSc International Accounting and Financial Management

MSc International Human Resource Management

MSc Marketing

MSc Strategic Information Systems

MSc Strategic Supply Chain Management

University of Glasgow

MAcc in International Accounting & Financial Management

M.Fin in International Finance

MSc Management with International Finance

ใกล้ปิดรับสมัคร

University of Exeter

MSc Accounting & Finance

MSc Finance & Investment

MSc International Management (12 Month Route)

University of Leicester ปิดวันศุกร์ที่ 15 เมษายน 2554

MSc in Accounting and Finance

MSc in Finance

MSc in Management

MSc in Management, Finance and Accounting

MSc in Marketing

Tate Modern Gallery

04690003

http://www.goldenhinde.com/

04690009

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s