แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – ค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียน Tier 4 Adult Student

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – ค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียน Tier 4 Adult Student

ยำกันอีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้อยู่ที่ 13,260 บาท ทำเป็นเช็คธนาคาร สั่งจ่าย ‘British Embassy Bangkok’ ครับ

อ้างอิง

VFS Thailand – UK Visa Application Centre
http://www.vfs-uk-th.com/visafees.aspx

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – คอร์สที่ปิดรับสมัครแล้ว (ล่าสุด 23 เม.ย.)

คอร์สที่ปิดรับสมัครแล้ว (ล่าสุด 23 เม.ย.)

อ้างอิงข้อมูลจาก http://www.hands-on.co.th/news และจากอีเมล์ได้รับจากทางมหาวิทยาลัย

ปิดรับสมัครไปแล้ว Continue reading