University of Westminster แจกทุนปริญญาโทนักศึกษาต่างชาติ 2014

Westminster_Marylebone_Campus

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – University of Westminster  แจกทุนปริญญาโทนักศึกษาต่างชาติ 2014

**********University of Westminster  มอบทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้มีโอกาสได้เข้ามาเรียนในประเทศอังกฤษ  โดยทางมหาวิทยาลัยไม่ได้แจ้งว่าจะมอบทุนนี้เป็นจำนวนกี่ทุน  โดยมูลค่าของทุนจะมีทั้งแบบครึ่งหนึ่งของค่าเล่าเรียน  และแบบค่าเล่าเรียนในบางส่วน  ของผู้สมัครเท่านั้น  แต่ในส่วนของค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้  ผู้สมัครต้องเป็นคนออกเองค่ะ Continue reading