University of Westminster แจกทุนปริญญาโทนักศึกษาต่างชาติ 2014

Westminster_Marylebone_Campus

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – University of Westminster  แจกทุนปริญญาโทนักศึกษาต่างชาติ 2014

**********University of Westminster  มอบทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้มีโอกาสได้เข้ามาเรียนในประเทศอังกฤษ  โดยทางมหาวิทยาลัยไม่ได้แจ้งว่าจะมอบทุนนี้เป็นจำนวนกี่ทุน  โดยมูลค่าของทุนจะมีทั้งแบบครึ่งหนึ่งของค่าเล่าเรียน  และแบบค่าเล่าเรียนในบางส่วน  ของผู้สมัครเท่านั้น  แต่ในส่วนของค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้  ผู้สมัครต้องเป็นคนออกเองค่ะ Continue reading

ทุนการศึกษาจาก University of Westminster ปริญญาโทและปริญญาเอก

University of Westminster มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ดังต่อไปนี้ค่ะ

1. Westminster Tourism Management MA Scholarship

*****มหาวิทยาลัยเวสต์มินสเตอร์มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาจากประเทศที่กำลังพัฒนา  เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทในสาขาการจัดการการท่องเที่ยว (MA Tourism Management) Continue reading

MS. Tanja Lederer จาก University of Westminster, London เข้าเยี่ยมสำนักงานแฮนด์สออน เชียงใหม่


MS. Tanja Lederer ตำแหน่ง International Officer จาก University of Westminster, London ประเทศอังกฤษ  เข้าเยี่ยมสำนักงานแฮนด์สออน จังหวัดเชียงใหม่ และแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับ University of Westminster ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 นี้ Continue reading

ทุนการศึกษาจาก University of Westminster ทุนเต็มครอบคลุมค่าเล่าเรียน ที่พัก และค่าใช้จ่ายประจำวันค่ะ

University of Westminster มอบทุนการศึกษาเต็มจำนวนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ดังต่อไปนี้ค่ะ

** อัพเดตปี 2013/2556 แล้วครับ **

1. Westminster International Scholarships

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขาวิชา สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีมากจาก Developing country โดยครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายประจำวัน และค่าเดินทางจาก London

น้องๆ ที่สนใจจะต้องสมัครเรียนก่อน เมื่อมหาวิทยาลัยตอบรับแล้ว จึงจะยื่นสมัครทุนได้ค่ะ

หมดเขตรับสมัคร 31 พฤษภาคม 2556 Continue reading