Royal Holloway, University of London มอบทุนด้านดนตรีหลายระดับ 2015

Basic CMYKแฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – Royal Holloway, University of  London มอบทุนปริญญาตรีและปริญญาโทด้านดนตรี 2015

น้อง ๆ คนไหนสนใจเรียนทางด้านดนตรี  มีอีกหนึ่งทุนที่น่าสนใจค่ะ ชื่อว่าทุน Choral and Organ Scholarships เป็นทุนสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี  และปริญญาโท  สำหรับผู้ที่สนใจในสาขาการขับร้องประสานเสียง (Choral) และสาขาเครื่องดนตรีคีย์บอร์ดประเภทออร์แกน (Organ) ซึ่งทุนนี้ให้ทุนการศึกษาเป็นระยะเวลา 3 ปี เลยค่ะ

จำนวนทุน ไม่ระบุ

มูลค่าทุน

700 ปอนด์ (Choral ประสานเสียง)
1500 ปอนด์ (Organ ออร์แกนคีย์บอร์ด) Continue reading

Royal Holloway, University of London ทุนปริญญาตรีและปริญญาโทสำหรับนักกีฬากอล์ฟ 2015

Basic CMYKแฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – Royal Holloway, University of London ทุนปริญญาตรีและปริญญาโทสำหรับนักกีฬากอล์ฟ 2015

มาแล้วค่ะ  สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่สนใจศึกษาทางด้านกีฬา วันนี้มีอีกหนึ่งทุนที่ให้เฉพาะประเภทกีฬากอล์ฟมาฝากค่ะ เป็นทุนจากวิทยาลัย รอยัลฮอลโลเวย์  ชื่อทุนว่า “Wentworth Golf Bursaries” สำหรับทุนนี้สามารถสมัครได้ทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโทค่ะ ทั้งนักเรียนที่เรียนที่วิทยาลัยอยู่ก่อนแล้ว  หรือที่กำลังจะสมัครเข้าศึกษาต่อค่ะ รายละเอียดของทุนมีดังต่อไปนี้ค่ะ

จำนวนทุน   5 ทุน Continue reading

Royal Holloway, University of London มอบทุนระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสำหรับศิษย์เก่า 2015

Basic CMYKแฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – Royal Holloway, University of London มอบทุนระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสำหรับศิษย์เก่า 2015

ทุนนี้มีชื่อว่า “Alumni Bursaries” เป็นทุนศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย Royal Holloway ที่ต้องการจะศึกษาต่อในระดับปริญญาโท  หรือปริญญาเอก จะได้รับสิทธิ์ของทุนการศึกษาโดยอัตโนมัติ  ซึ่งทุนนี้จะได้รับเพียงครั้งเดียวในช่วงปีแรกของปีการศึกษา  โดยจะครอบคลุมเป็นส่วนลดของค่าเล่าเรียน 

จำนวนทุน  ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยทั้งหมด

มูลค่าทุน
ปริญญาโท 10%
ปริญญาเอก  750 ปอนด์ Continue reading

Royal Holloway, University of London ทุนปริญญาโทด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2015

Basic CMYKแฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – Royal Holloway, University of  London ทุนปริญญาโทด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2015

สำหรับทุนการศึกษาชื่อ “Computer Science Scholarships”  จะแจกให้แก่นักเรียนปี 1 ระดับปริญญาโทที่ต้องการจะเรียนในปี 2015  ซึ่งจะครอบคลุมเป็นส่วนลดของค่าเล่าเรียนค่ะ

จำนวนทุน ไม่ระบุ

มูลค่าทุน  2,000 ปอนด์

Continue reading

Royal Holloway, University of London มอบทุนระดับปริญญาโท 2015

Basic CMYKแฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – Royal Holloway, University of London มอบทุนระดับปริญญาโท 2015

ในส่วนของระดับปริญญาโทครั้งนี้ เป็นทุนการศึกษาหนึ่งปี มีชื่อว่า “International Excellence Scholarships” สำหรับนักเรียนที่เรียนเต็มเวลาค่ะ รายละเอียดตามนี้เลยนะคะ

จำนวนทุน  6 ทุน

มูลค่าทุน  5,000 ปอนด์

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

 • ต้องเป็นนักเรียนเต็มเวลา
 • ต้องมีผลการเรียนดี
 • ต้องได้รับการตอบรับเข้าเรียนจากมหาวิทยาลัยมาก่อน  การสมัครทุนในช่วงหลังเวลาที่กำหนดอาจได้รับการพิจารณาทุน หากว่ายังคงมีทุนเหลืออยุ่
 • ผู้สมัครที่ส่งใบสมัครเพื่อเรียนต่อใน Royal Holloway ก่อนวันปิดรับสมัครขอทุน  และผู้ที่รอการตอบรับจากมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาเป็นกรณีไป
 • ต้องเป็นนักเรียนต่างชาติที่ต้องการเรียนใน Royal Holloway  ระดับปริญญาโทในเดือนกันยายน 2015

Continue reading

Royal Holloway, University of London ทุนปริญญาตรีและปริญญาโทด้านกีฬา 2015

Basic CMYKแฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – Royal Holloway, University of London ทุนปริญญาตรีและปริญญาโทด้านกีฬา 2015

น้อง ๆ คนไหนเป็นนักกีฬา หรือสนใจทางด้านกีฬา เชิญทางนี้ค่ะ  ทุนนี้มีชื่อว่า “Student Talented Athlete Recognition Scheme (STARS)” ทุนนี้สำหรับนักเรียนที่เต็มเวลานะคะ สามารถสมัครได้ทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโทค่ะ ทุนนี้ยังแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ Elite program และ Performance program นอกจากเงินทุนที่ได้รับแล้ว ยังมีสิทธิพิเศษต่าง ๆ ด้วยนะคะ รายละเอียดของทุนอยู่ข้างล่างนี้เลยค่ะ

จำนวนทุน มากกว่า 30 ทุน

มูลค่าทุน

1000 ปอนด์ ( Elite program )
400 ปอนด์ ( Performance program ) Continue reading

Royal Holloway, University of London ทุนปริญญาตรีด้านดนตรี 2015

Basic CMYKแฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – Royal Holloway, University of  London ทุนปริญญาตรีด้านดนตรี 2015

เป็นอีกหนึ่งทุนที่น่าสนใจไม่แพ้กัน คือ ทุน Instrumental Scholarships ทุนนี้จะต้องทำการต่อทุนทุก ๆ ปีนะคะ เป็นระยะเวลาสูงสุดถึง 3 ปีค่ะ น้อง ๆ คนไหนสนใจด้านดนตรี ลองดูรายละเอียดของทุนข้างล่างนี้เลยค่ะ

จำนวนทุน ไม่ระบุ

มูลค่าทุน  300 ปอนด์

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

 • ต้องเข้าเรียนในสาขาที่กำหนด
 • ผู้สมัครต้องส่ง CD ความยาวไม่เกิน 15 นาที ที่มีการบันทึกการแสดงดนตรีของตนเอง

Continue reading

Royal Holloway, University of London ทุนปริญญาตรีด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2015

Basic CMYKแฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – Royal Holloway, University of  London ทุนปริญญาตรีด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2015

อีกหนึ่งทุนที่น่าสนใจในสายวิทยาศาสตร์ คือ ทุนจากสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งทุนนี้มีชื่อทุนว่า “Computer Science Scholarships” ค่ะ ทุนนี้จะแจกให้แก่นักเรียนปี 1 ระดับปริญญาตรี  แล้วจะทำการต่อทุนให้ในปีที่ 2 และปีที่ 3 ค่ะ รายละเอียดของทุนมีดังนี้ค่ะ

จำนวนทุน ไม่ระบุ

มูลค่าทุน

10000 ปอนด์  ในปีแรกของการศึกษา
500 ปอนด์  ในปีที่ 2 และปีที่ 3 ของการศึกษา
Continue reading

Royal Holloway, University of London ทุนปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2015

Basic CMYKแฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – Royal Holloway, University of  London ทุนปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2015

ครั้งนี้เป็นทุนในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ซึ่งมีชื่อทุนว่า “Bioscience Entrance Scholarships”  ทุนนี้เป็นทุนที่แจกสำหรับนักเรียนปี 1 ค่ะ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะ

จำนวนทุน 5 ทุน

มูลค่าทุน 1000 ปอนด์

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

 • ต้องเข้าเรียนในสาขาที่กำหนด ( School of Biological Sciences )
 • ต้องได้รับการตอบรับเข้าเรียนจากมหาวิทยาลัยมาก่อน

Continue reading

Royal Holloway, University of London ทุนปริญญาตรี 2015

Basic CMYKแฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – Royal Holloway, University of  London ทุนปริญญาตรี 2015

วันนี้มีทุนของระดับปริญญาตรีมาฝากค่ะ เริ่มจากทุนแรกเป็นทุน “International Excellence Scholarships”  เป็นทุนค่าเล่าเรียนสำหรับนักเรียนปีหนึ่งเท่านั้นนะคะ รายละเอียดอยู่ข้างล่างนี้เลยค่ะ

จำนวนทุน 6 ทุน

มูลค่าทุน 10,000 ปอนด์

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

 • ต้องมีผลการเรียนดีเยี่ยม
 • ต้องได้รับการตอบรับเข้าเรียนจากมหาวิทยาลัยมาก่อน ซึ่งการสมัครขอทุนในช่วงหลังเวลาที่กำหนดอาจจะยังได้รับการพิจารณาทุน หากว่ายังคงมีทุนเหลืออยู่  ส่วนผู้สมัครที่ยังรอการตอบรับจากทางมหาวิทยาลัยจะถูกพิจารณาเป็นกรณีไป
 • สำหรับนักเรียนต่างประเทศที่ต้องการจะเรียนต่อระดับปริญญาตรีใน Royal Holloway เริ่มต้นในเดือนกันยายน 2015

Continue reading