University of East Anglia มอบทุนระดับปริญญาโท 2016

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – University of East Anglia มอบทุนระดับปริญญาโท 2016

ประเภทที่ 1 แฮนด์ส ออน มีการให้สัมภาษณ์ทุนการศึกษากับเจ้าหน้าที่ Jacqui Longman

จำนวนทุน  1  ทุน

มูลค่าทุน  4,000 ปอนด์

หลักสูตร   ปริญญาโทกฎหมาย

หลักเกณฑ์  เป็นนักเรียนที่ให้คำสัมภาษณ์ดีที่สุดในวันนั้น

การเตรียมตัว  เจ้าหน้าที่จะถามเกี่ยวกับ SOP ของนักเรียน

ลงทะเบียน  https://www.hands-on.co.th/events/university-east-anglia-law-interviews/ Continue reading