University of Birmingham มอบทุนการศึกษา “Foundation Pathway Scholarships”

logo-birmingham

ฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – University of Birmingham มอบทุนการศึกษา “Foundation Pathway Scholarships”

University of Birmingham มอบทุนการศึกษา ให้นักเรียนชาวต่างชาติที่สนใจ เข้าศึกษาต่อใน Foundation programme ของทางมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2017

จำนวนทุน ไม่ระบุ

มูลค่าทุน £5,000

คุณสมบัติและเงื่อนไข

 • เป็นนักเรียนต่างชาติ
 • สมัครเข้าเรียน Foundation programme เต็มเวลาที่มหาวิทยาลัย (เริ่มเรียนกันยายน 2017)
 • ได้รับจดหมายตอบรับจากทางมหาวิทยาลัย (offer)
 • สมัครเข้ารับทุนภายในสิ้นเดือนมิถุนายน 2017
 • ไม่เคยได้รับทุนจากทางมหาวิทยาลัย และที่อื่น

***สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม***

อ้างอิง http://www.birmingham.ac.uk/International/foundation-pathways/pathways/index.aspx

university-birmingham

หากน้อง ๆ คนไหนสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ  สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน  สมัครเรียน  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการค่ะ  โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว  และสมัครเรียนได้ที่นี่  โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ

 

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

ห้อง 107 ภิญโญพิงค์ แมนชั่น
199/9 ถนนห้วยแก้ว ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง
เชียงใหม่ 50200
ประเทศไทย

อีเมล์          chiangmai@hands-on.co.th

โทร.           +66 (0) 89 217 5454

เว็บ             http://www.hands-on.co.th
http://www.hands-on.co.th/chiangmai

เฟซบุค       http://www.facebook.com/handsonchiangmai

แผนที่

University of Birmingham มอบทุนเรียนดีระดับ Foundation 2016

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – University of Birmingham มอบทุนเรียนดีระดับ Foundation 2016

มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติที่มีผลการเรียนดี ระดับ  Foundation เดือนกันยายน 2016 เต็มเวลา  โดยจะครอบคลุมเป็นส่วนลดของค่าเล่าเรียนค่ะ

จำนวนทุน  10  ทุน

มูลค่าทุน  3,000  ปอนด์

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

 • ผู้สมัครต้องได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัย ระดับ Foundation และทำการส่งใบสมัครขอทุนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2016
 • ผู้สมัครต้องไม่ได้รับการสนับสนุนจากทุนอื่น ๆ
 • มีผลการเรียนตรงตามเงื่อนไขของหลักสูตร
 • เริ่มต้นเรียนในเดือนกันยายน 2016
 • ส่งแบบฟอร์มการสมัครขอทุน พร้อมทั้งเขียนเกี่ยวกับประสบการณ์ด้านการศึกษาของนักเรียน  รวมถึงบรรยายเกี่ยวกับผลการเรียนและกิจกรรมนอกหลักสูตร (เป็นจำนวน 250 คำ)

Continue reading

University of Birmingham มอบทุนกฎหมาย LLB 2016

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – University of Birmingham มอบทุนกฎหมาย LLB 2016

มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมมีการแจกทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติ  ในหลักสูตร LLB ระดับปริญญาตรี  และทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนใน UK / EU  และนักเรียนต่างชาติ ในหลักสูตร LLB สำหรับบัณฑิตจบใหม่

1. LLB Scholarships

ทุนกฎหมายระดับปริญญาตรี สำหรับนักเรียนต่างชาติ 2016

หลักสูตรที่ให้ทุน

จำนวนทุน  ไม่ระบุ

มูลค่าทุน  3,000 ปอนด์/ปี

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

 • ต้องเป็นนักเรียนต่างชาติ  ที่ใช้ทุนส่วนตัว  โดนทุนการศึกษาที่ให้จะครอบคลุมเป็นส่วนลดของค่าเล่าเรียน
 • ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครทุนการศึกษา และส่งไปยัง law-llb@bham.ac.uk.
 • ต้องเขียนเรียงความอย่างน้อย 500 คำ เกี่ยวกับว่าทำไมนักเรียนจึงควรได้รับทุนการศึกษานี้
 • จะต้องมีหมายเลขประจำตัว UCAS ในจดหมาย
 • ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมอย่างน้อย 3.33 (2.1)

Continue reading

University of Birmingham มอบทุนระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ 2016

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – University of Birmingham มอบทุนระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ 2016

ทุนจากมหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮม สำหรับนักเรียนจากสหภาพยุโรป นักเรียนต่างชาติ และนักเรียนในสหราชอาณาจักร ครอบคลุมเป็นส่วนลดของค่าเล่าเรียน ค่ะ

จำนวนทุน  ไม่ระบุ

มูลค่าทุน  5,000 ปอนด์

หลักสูตรที่ให้ทุน

Continue reading

University of Birmingham มอบทุนระดับปริญญาเอก 2016

University of Birmingham มอบทุนระดับปริญญาเอก 2016

มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก  สำหรับนักเรียนของสหภาพยุโรป  นักเรียนต่างชาติ  และจากสหราชอาณาจักร  ซึ่งครอบคลุมเป็นค่าเล่าเรียนเป็นเวลา 3 ปี (นักเรียนเต็มเวลา) และ 6 ปี (นักเรียนนอกเวลา) ค่ะ

จำนวนทุน  ไม่ระบุ

มูลค่าทุน  11,000 ปอนด์/ปี (สำหรับนักเรียนเต็มเวลา)

ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม (สำหรับเรียนนอกเวลา)

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

 • ทุนนี้เปิดให้สำหรับนักเรียนทั่วโลก ทั้งนักเรียนเต็มเวลาและนอกเวลา
 • ผู้สมัครที่ได้ทุนนี้ จะได้รับการพิจารณาโดยอัตโนมัติ  โดยไม่ต้องส่งใบสมัครแยกกัน

Continue reading

University of Birmingham มอบทุนระดับ Foundation 2015

UoB_logo

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – University of Birmingham มอบทุนระดับ Foundation 2015

มหาวิทยาลับเบอร์มิงแฮม ได้มีการแจกทุนการศึกษาในระดับ Foundation สำหรับปี 2015 โดยทุนนี้ครอบคลุมในส่วนของค่าเล่าเรียนเป็นเวลา 1 ปี  สำหรับนักเรียน Foundation เต็มเวลา  ที่เริ่มเข้าเรียนในเดือนกันยายน 2015   นี้ค่ะ

มูลค่าทุน  1500 ปอนด์

จำนวนทุน  20  ทุน

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

 • ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮม ระดับ  Foundation ในเดือนกันยายนปี 2015 และได้รับการยอมรับข้อเสนอก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2015
 • ตอบสนองเงื่อนไขทางวิชาการของข้อเสนอ ในหลักสูตร
 • เริ่มต้มเรียนในเดือนกันยายน 2015

Continue reading

Birmingham แจกทุนปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ 2015

730x274.fitandcrop

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมแจกทุนปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ 2015

มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮม  รับสมัครทุนเรียนต่อระดับปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจ เป็นทุนสำหรับนักเรียนที่เรียนเต็มเวลาเท่านั้นค่ะ แบ่งเป็นทุน 4 ประเภทใหญ่ ๆ  คือ Women’s Scholarship,  International Business Scholarship, Global Banking and Finance MBA Scholarship, Developing Countries MBA Scholarship สำหรับรายละเอียดของแต่ละทุนนั้น อยู่ข้างล่างนี้เลยค่ะ

1. Women’s Scholarship

จำนวนทุน 1 ทุน

มูลค่าทุน   10,000 ปอนด์

เงื่อนไขและคุณมบัติ Continue reading

University of Birmingham แจกทุนปริญญาโทสำหรับนักศึกษาต่างชาติ 2014

chancellors-court

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – University of Birmingham แจกทุนปริญญาโทสำหรับนักศึกษาต่างชาติ 2014

*******aมหาวิทยาลัย เบอร์มิงแฮม University of Birmingham  ได้รับการยอมรับว่าเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก  ทั้งด้านคุณภาพการเรียนการสอนและการวิจัย  มีการแจกทุนสำหรับผู้ที่มีผลการเรียนดี  ซึ่งครอบคลุมในส่วนของค่าเล่าเรียนระดับปริญญาโท เป็นเวลา  1  ปี สำหรับปีการศึกษา 2014 นี้ค่ะ Continue reading

University of Birmingham มอบทุนการศึกษา International Postgraduate Scholarships

BHAM_Text_LogoUniversity of Birmingham มอบทุนการศึกษา International Postgraduate Scholarships 

วันนี้มีข่าวทุนการศึกษามาฝากกันค่ะ

*****มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและเป็น  ที่รู้จักในฐานะมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดจากด้านการเรียนการสอนและการวิจัย มาเป็นเวลานานกว่าศตวรรษแล้ว  ที่มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาที่มีความสามารถจากทั่วโลก   ทั้งในระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท และปริญญาเอก Continue reading

30 สถาบันจากสหราชอาณาจักร ติด 200 อันดับมหาวิทยาลัยโลก

30 สถาบันจากสหราชอาณาจักร ติด 200 อันดับมหาวิทยาลัยโลก

เว็บ คิวเอสท็อปยูนิเวอร์ซิตี้ เว็บจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ได้ประกาศผลการจัดอันดับประจำปี 2012 ออกมาแล้วครับ โดยใน 6 อันดับแรกเป็นสถาบันจากสหราชอาณาจักรเสีย 4 แห่งครับ จาก 100 อันดับแรก มีสถาบันจากสหราชอาณาจักรได้รับการจัดอันดับอยู่ 18 แห่ง และ จาก 200 อันดับแรก มีสถาบันจากสหราชอาณาจักรได้รับการจัดอันดับอยู่ 30 แห่งด้วยกันครับ Continue reading