อัพเดทข่าววีซ่า UKBA เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมวีซ่า (มกราคม 2014)

ukba001

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – อัพเดทข่าววีซ่า UKBA เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมวีซ่า

*****ทาง UKBA ได้มีการประกาศเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมวีซ่าประเภทต่าง ๆ ค่ะ ส่วนค่าธรรมเนียมของประเภทอื่น ๆ ก็ปรับตามไปด้วย เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ทางสถานทูตใช้อ้างอิงปรับเป็น 1.70  ดอลล่าร์สหรัฐฯ ต่อ 1 ปอนด์สเตอลิง ปัจจุบันค่าธรรมเนียมวิซ่านักเรียน Tier 4 อยู่ที่  298 ปอนด์ ถ้าสมัครนอกสหราชอาณาจักร  ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมผ่านทางออนไลน์ด้วยเครดิตการ์ดเท่านั้นค่ะ Continue reading

ข่าววีซ่า – UKBA ขึ้นค่าธรรมเนียมวีซ่า 08 ตุลาคม 2012

UKBA Logo

แฮนด์ส ออน เชียงใหม – ข่าววีซ่า – UKBA ขึ้นค่าธรรมเนียมวีซ่า 08 ตุลาคม 2012

เมื่อวันที่ 08 ตุลาคม ที่ผ่านมา ทาง UKBA ประกาศขื้นค่าธรรมเนียมวีซ่าประเภทต่าง ๆ ครับ เป็นการปรับอัตราอ้างอิงจาก 50 บาทต่อ 1 ปอนด์สเตอร์ลิง เป็น 52 บาทครับ ไม่ได้เป็นการปรับขึ้นจริง การปรับนี้ส่งผลค่าธรรมเนียมทุกประเภทเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 4 ครับ Continue reading