Aston University มอบทุนการศึกษา 2016

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – Aston University มอบทุนการศึกษา 2016

1. ทุนระดับปริญญาตรี

จำนวนทุน  ไม่ระบุ

มูลค่าทุน
3,500 ปอนด์ แบ่งออกเป็น 500 ปอนด์ สำหรับ the placement year และ 1,000 ปอนด์ สำหรับ ปริญญาตรี ในแต่ละปีการศึกษา รวมเป็น 3,500 ปอนด์

ระยะเวลามอบทุน 4 ปี Continue reading

Aston University มอบทุนการศึกษา 2016

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – Aston University มอบทุนการศึกษา 2016

1. ทุนระดับปริญญาตรี

จำนวนทุน  ไม่ระบุ

มูลค่าทุน 3,500 ปอนด์

แบ่งออกเป็น 500 ปอนด์ สำหรับ the placement year และ 1,000 ปอนด์ สำหรับปริญญาตรี ในแต่ละปีการศึกษา รวมเป็น 3,500 ปอนด์

ระยะเวลามอบทุน 4 ปี

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

  • ต้องเป็นนักเรียนที่ใช้ทุนตัวเอง
  • ต้องได้รับการตอบรับเข้าเรียนจากมหาวิทยาลัยก่อน
  • ส่งใบสมัคร พร้อมแนบเรียงความ 500 คำ ถึงเหตุผลที่อยากเข้าเรียน

Continue reading