Royal Holloway มอบทุนปริญญาโทสำหรับนักศึกษาต่างชาติ 2014

IMG_1534

แฮนด์ส ออน  เชียงใหม่ – Royal Holloway มอบทุนปริญญาโทสำหรับนักศึกษาต่างชาติ 2014

*****โดยทุนนี้มอบให้กับนักเรียนระดับปริญญาโท (เต็มเวลา) สำหรับทุกสาขาวิชาที่มีผลการเรียนดี ครอบคลุมเป็นส่วนลดของค่าเล่าเรียน ซึ่งผู้สมัครต้องได้รับการเข้าศึกษาต่อกับทางมหาวิทยาลัยก่อน ถึงจะสมัครขอทุนการศึกษาได้ค่ะ Continue reading

Royal Holloway มอบทุนการศึกษาประจำปี 2014

114649_4350656a18199e8fa6b225c85ca580c2_large

แฮนด์ส ออน  เชียงใหม่ – Royal Holloway มอบทุนการศึกษาประจำปี 2014

*****ทาง Royal Holloway แห่งมหาวิทยาลัยลอนดอน ได้มอบทุนการศึกษาประจำปี 2014 ให้แก่นักศึกษาต่างชาติ ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนเรียนต่อที่สถาบันเป็นเวลา 1 ปี และมอบให้ทั้งหมดถึง 6 ทุน สำหรับแต่ละระดับชั้นค่ะ Continue reading