Cardiff มอบทุนระดับปริญญาเอกด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 2015

IMG_0674

แฮนด์ส ออน  เชียงใหม่ – Cardiff มอบทุนระดับปริญญาเอกด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 2015

มาแล้วค่ะสำหรับใครที่สนใจทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสารสนเทศ วันนี้มหาวิทยาลัยคาร์ดิฟฟ์มีมาแจกทุนระดับปริญญาเอกทางด้านนี้ค่ะ ทุนนี้ครอบคลุมในส่วนค่าเล่าเรียนและค่าสนับสนุนงานวิจัยด้วยค่ะ

จำนวนทุน 1 ทุน

มูลค่าทุน 5000 ปอนด์ Continue reading

เจ้าหน้าที่จาก University of Reading เข้าเยี่ยมสำนักงานแฮนด์สออน เชียงใหม่ 2014

IMG_2720

เจ้าหน้าที่จาก University of Reading เข้าเยี่ยมสำนักงานแฮนด์สออน เชียงใหม่ 2014

Hannah Thompson  จาก University of Reading  ประเทศอังกฤษ ได้เข้าเยี่ยมสำนักงานแฮนด์สออน จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2557 โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัคร  หลักสูตรการเรียนการสอนต่าง ๆ  และให้คำแนะนำด้านการเลือกหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อให้น้อง ๆ ที่มีความสนใจ สามารถเลือกเรียนในสิ่งที่เป็นความต้องการของตนเองได้  รวมถึงการอัพเดทข้อมูลใหม่ ๆ ของวิทยาลัยด้วยค่ะ

Continue reading