ธนาคารกรุงไทย มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปี 2557

csr-ktb-brandage13062554

แฮนด์ส ออน  เชียงใหม่ – KTB มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปี 2557

*****วันนี้มีข่าวทุนการศึกษาของธนาคารกรุงไทยมาฝากกันค่ะ  ธนาคารให้ทุนเพื่อศึกษาในระดับปริญญาโทต่างประเทศและในประเทศภาคภาษาอังกฤษ อย่างละ 10 ทุน ค่ะ

ทุนระดับปริญญาโทต่างประเทศ ขอรับทุนได้ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และจีน ค่ะ

ทุนระดับปริญญาโทในประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ ขอรับทุนได้ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ค่ะ Continue reading

University of Sussex มอบทุนระดับปริญญาโท 2014

Pevensey_Building_I,_University_of_Sussex_(April_2013)

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – University of Sussex มอบทุนระดับปริญญาโท 2014

**********โดยทุนนี้มีชื่อว่า “Chancellor’s Masters Scholarship” เพื่อดึงดูดนักศึกษาที่มีความสามารถส่วนใหญ่  มาเรียนต่อที่ซัสเซ็กซ์  ครอบคลุมในส่วนของค่าเล่าเรียน และยังรับผู้สมัครที่ศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายที่กำลังเรียนอยู่มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร  หรือคนที่ยังเรียนไม่จบด้วยค่ะ Continue reading

University of Bath จะมีการเพิ่มค่าธรรมเนียมการสมัครในระดับปริญญาโท

1279083913

*****University of Bath จะมีการเพิ่มค่าธรรมเนียมการสมัครในระดับปริญญาโท จากปกติ 50 ปอนด์ เป็น 60 ปอนด์ สำหรับ MSc ทั้งหมดของ School of Management ส่วนเงินมัดจำสำหรับนักศึกษาที่ได้รับการยอมรับข้อเสนอที่เรียน ยังคงเหมือนเดิมที่ 250 ปอนด์ ค่ะ Continue reading