ทุนการศึกษาปริญญาโทด้านกฎหมาย LLM จาก University of Southampton มูลค่าทุน 6,750 ปอนด์ (337,500 บาท)

University of Southampton แจกทุนการศึกษาปริญญาโทด้านกฎหมาย (LLM) แก่นักศึกษาต่างชาติ ‘LLM International Scholarships 2012-13’ จำนวนทั้งสิ้น 7 ทุน ทุนละ 6,750 ปอนด์ (337,500 บาท) Continue reading

ทุนการศึกษาจาก University of Kent เพื่อศึกษาระดับปริญญาโทด้านกฎหมาย (LLM Programmes)

ทุนการศึกษาจาก University of Kent เพื่อศึกษาระดับปริญญาโทด้านกฎหมาย (LLM Programmes)

รายละเอียด

University of Kent มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาต่างชาติที่มีผลการเรียนดี ที่จะเข้าศึกษาระดับปริญญาโททางด้านกฎหมาย (LLM) ในปีการศึกษา 2012 – 2013 โดยครอบคลุมค่าเล่าเรียนทั้งหมดค่ะ โดยผู้ที่สนใจจะต้องสมัครเรียน และ ส่งใบสมัครทุน และเขียนเรียงความโดยมีความยาวประมาณ 1000 – 1500 คำ

หมดเขตรับสมัครทุน วันที่ 19 มีนาคม 2555 Continue reading