University of Essex แจกทุนเรียนดี สำหรับนักเรียนไทย ประจำปี 2016

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – University of  Essex แจกทุนเรียนดี สำหรับนักเรียนไทย ประจำปี 2016

สวัสดิค่ะน้อง ๆ วันนี้แฮนด์ส ออน เชียงใหม่มีข่าวทุนการศึกษาอัพเดตใหม่ล่าสุดส่งตรงจากประเทศอังกฤษค่ะ ทุนนี้เป็นทุนของมหาวิทยาลัยเอซเซ็กซ์ มอบให้สำหรับนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2016 รายละเอียดของทุนมีตามนี้ค่ะ  

จำนวนทุน ไม่ระบุ

มูลค่าทุน 2000 ปอนด์

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

  • ต้องเป็นนักเรียนเรียนเต็มเวลาเท่านั้น
  • ต้องเป็นนักเรียนที่อยู่กลุ่มนักเรียนต่างประเทศ (Non Eu student)
  • ต้องเป็นนักเรียนที่ใช้ทุนตัวเอง
  • ต้องสมัครเรียนในสาขาที่กำหนด ยกเว้น สาขาบริหารธุรกิจ (MBA)
  • ต้องมีผลการเรียนสะสมอย่างน้อย 3.25
  • ต้องได้รับการตอบรับเข้าเรียนจากมหาวิทยาลัยมาก่อน

Continue reading

University of Essex มอบทุนระดับปริญญาตรี 2016

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – University of Essex มอบทุนระดับปริญญาตรี 2016

มหาวิทยาลัยเอสเซ็กซ์ มอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เริ่มเรียนในปี 2016  ที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ในหลักสูตร International Baccalaureate  ค่ะ

จำนวนทุน  ไม่ระบุ

มูลค่าทุน  2,000  ปอนด์

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

  • ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยเอสเซ็กซ์ 2016
  • ลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรีเต็มเวลา ที่มหาวิทยาลัยเอสเซ็กซ์  ด้วยการลงทะเบียนครั้งแรกในปี 2016-17
  • ทุนนี้จะสามารถใช้ได้ในปีแรกเท่านั้น
  • ได้รับ 34 คะแนนหรือมากกว่านั้น ในหลักสูตร International Baccalaureate

Continue reading