Sheffield มอบทุนระดับปริญญาเอก 2015

IMG_1115

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – Sheffield มอบทุนระดับปริญญาเอก 2015

มหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์ มอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับปริญญาเอก ทุนนี้มีชื่อว่า “Harry Worthington Scholarships” ครอบคลุมในส่วนของค่าเล่าเรียน ค่าสนับสนุนในการทำวิจัยและยังทำการต่อทุนให้สูงสุดถึง 3 ปีเลยค่ะ

จำนวนทุน 2 ทุน

มูลค่าทุน ไม่ระบุ

เงื่อนไขและคุณมบัติ

  • ต้องมีผลการเรียนสะสม 3.00 ขึ้นไป
  • เป็นนักเรียนเรียนเต็มเวลาหรือไม่เต็มเวลาที่สมัครเข้าเรียนต่อในปีการศึกษาแรก
  • ต้องได้รับการตอบรับเข้าเรียนจากมหาวิทยาลัยก่อน

Continue reading

The University of Sheffield เสนอทุนระดับปริญญาเอก 2014

University-of-Sheffield

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – The University of Sheffield  แจกทุนปริญญาเอก 2014

*****The University of Sheffield ให้ทุนการศึกษาแก่ผู้สมัครที่ต้องการจะเรียนต่อในระดับปริญญาเอก ในแต่ละสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย  สำหรับในปี 2014-15  โดยมีชื่อทุนว่า “Harry Worthington Scholarships” ซึ่งจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายของค่าเล่าเรียน และให้เป็นรายปี ซึ่งไม่เสียภาษีค่าครองชีพในการบำรุงรักษา ตามอัตรามาตรฐานงานวิจัยของสหราชอาณาจักร ซึ่งรางวัลจะสามารถเก็บรักษาไว้ได้ไม่เกิน 3 ปี (เรียนเต็มเวลา) Continue reading