University of Birmingham มอบทุนเรียนดีระดับ Foundation 2016

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – University of Birmingham มอบทุนเรียนดีระดับ Foundation 2016

มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติที่มีผลการเรียนดี ระดับ  Foundation เดือนกันยายน 2016 เต็มเวลา  โดยจะครอบคลุมเป็นส่วนลดของค่าเล่าเรียนค่ะ

จำนวนทุน  10  ทุน

มูลค่าทุน  3,000  ปอนด์

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

  • ผู้สมัครต้องได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัย ระดับ Foundation และทำการส่งใบสมัครขอทุนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2016
  • ผู้สมัครต้องไม่ได้รับการสนับสนุนจากทุนอื่น ๆ
  • มีผลการเรียนตรงตามเงื่อนไขของหลักสูตร
  • เริ่มต้นเรียนในเดือนกันยายน 2016
  • ส่งแบบฟอร์มการสมัครขอทุน พร้อมทั้งเขียนเกี่ยวกับประสบการณ์ด้านการศึกษาของนักเรียน  รวมถึงบรรยายเกี่ยวกับผลการเรียนและกิจกรรมนอกหลักสูตร (เป็นจำนวน 250 คำ)

Continue reading

University of Birmingham มอบทุนระดับ Foundation 2015

UoB_logo

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – University of Birmingham มอบทุนระดับ Foundation 2015

มหาวิทยาลับเบอร์มิงแฮม ได้มีการแจกทุนการศึกษาในระดับ Foundation สำหรับปี 2015 โดยทุนนี้ครอบคลุมในส่วนของค่าเล่าเรียนเป็นเวลา 1 ปี  สำหรับนักเรียน Foundation เต็มเวลา  ที่เริ่มเข้าเรียนในเดือนกันยายน 2015   นี้ค่ะ

มูลค่าทุน  1500 ปอนด์

จำนวนทุน  20  ทุน

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

  • ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮม ระดับ  Foundation ในเดือนกันยายนปี 2015 และได้รับการยอมรับข้อเสนอก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2015
  • ตอบสนองเงื่อนไขทางวิชาการของข้อเสนอ ในหลักสูตร
  • เริ่มต้มเรียนในเดือนกันยายน 2015

Continue reading

University of Kent มอบทุนปริญญาโท 2014

IMG_1015

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – University of Kent มอบทุนปริญญาโท 2014

*****ซึ่งมีชื่อทุนว่า “Graduate School Scholarships” โดยทุนนี้ครอบบคลุมเป็นส่วนลดของค่าเล่าเรียน เป็นจำนวนเงิน 1,000 ปอนด์ สำหรับนักเรียนเต็มเวลา และ 500 ปอนด์ / ปี สำหรับนักเรียนนอกเวลา (เป็นเวลา 2 ปี) ให้สำหรับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยเกียรตินิยม (หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี) และลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาโทที่ University of Kent1 ตุลาคม 2014 ค่ะ Continue reading