Country Manager จาก Kaplan International Colleges เข้าเยี่ยมชม แฮนด์สออน สำนักงานเชียงใหม่

คุณอรวรรณ ผ่องใส Country Manager จาก  Kaplan International Colleges เข้าเยี่ยมชม แฮนด์สออน สำนักงานเชียงใหม่ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2554 เพื่อพูดคุยและให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนและหลักสูตรของ Kaplan International Colleges

Kaplan International Colleges  เป็นผู้ให้บริการการศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษชั้นนำของโลก ปัจจุบัน Kaplan มีโรงเรียนภาษาอังกฤษทั้งสิ้น 44 แห่ง ในสหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ สำหรับในสหราชอาณาจักร Kaplan ได้รับการรับรองจาก British Council ในสหราชอาณาจักร และมีโรงเรียนสอนภาษาถึง 15 แห่งกระจายอยู่ในเมืองใหญ่ต่างๆ เช่น London, Edinburgh, Bath, Cambridge และ Manchester (สาขาอื่นๆ ที่นี่) Continue reading