แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – 10 มหาวิทยาลัยที่มีศิษย์เก่ารวยที่สุด

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ –  10 มหาวิทยาลัยที่มีศิษย์เก่ารวยที่สุด

หนังสือพิมพ์ เดลีเทเลกราฟ ของอังกฤษได้ตีพิมพ์ผลสำรวจเกี่ยวกับเครือข่ายของศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในสหราชอาณาจักรในด้านฐานะทางการเงิน โดยได้จัดอันดับมาดังนี้ Continue reading

Manchester Metropolitan University มอบทุนระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

R0026060แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – Manchester Metropolitan University มอบทุนแก่ปริญญาตรีและปริญญาโท

วันนี้เรามีข่าวทุนการศึกษามาฝากกันค่ะ

International Foundation programme scholarships

ระยะเวลา  3 ภาคการศึกษา (หรือ 9 เดือน) Continue reading

University of Glasgow มอบทุนแก่นักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาเอก

glasgow uni logo

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – University of Glasgow มอบทุนแก่นักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาเอก

วันนี้เรามีข่าวทุนการศึกษามาฝากกันค่ะ

*****ทุนนี้จะมอบให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาเอกที่เป็นประชากรของประเทศ 16 ประเทศ ที่มหาวิทยาลัยเป็นพาร์ทเนอร์ด้วย (ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในนั้น) เราไปดูข้อมูลกันเลยค่ะ Continue reading

University of Manchester มอบทุนระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

University of Manchester

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – University of Manchester มอบทุนแก่ปริญญาตรีและปริญญาโท

วันนี้เรามีข่าวทุนการศึกษามาฝากกันค่ะ

International Diploma in Business scholarships

ระยะเวลา  3 ภาคการศึกษา (หรือ 9 เดือน) Continue reading

University of Glasgow มอบทุนแก่นักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรี

glasgow uni logo

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – University of Glasgow มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรี

วันนี้เรามีข่าวทุนการศึกษามาฝากกันค่ะ

*****Business School, University of Glasgow มอบทุนการศึกษามูลค่า 5,000 ปอนด์ต่อปี แก่นักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรี  โดยผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าศึกษาในเดือน กันยายน 2556 นี้ Continue reading

University of Glasgow มอบทุนวิจัยระดับปริญญาเอก (Ph.D) เต็มจำนวน ทั้งสิ้น 6 ทุน หมดเขต มิ.ย. นี้

Business School, University of Glasgow มอบทุนการศึกษาครอบคลุมค่าเล่าเรียนทั้งหมด ตลอดระยะเวลาหลักสูตร 3 ปี และค่าใช้จ่ายประจำปี ปีละ 13,590 ปอนด์ (ประมาณ 665,000 บาท) สำหรับสาขา Accounting and Finance และ  Economics and Management โดยผู้สมัครจะต้องจบการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีผลการเรียนดีมาก Continue reading