De Montfort University: Scholarships 2021/2022

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – De Montfort University: Scholarships 2021/2022

มหาวิทยาลัย: De Montfort University

ชื่อทุน: Global MBA International Scholarship Fund

สาขาวิชา: Global MBA

ระดับ: ปริญญาโท (Postgraduate)

เริ่มเรียน: กันยายน 2021

มูลค่าทุน: £2,500

จำนวนทุน: 4

หมดเขตรับสมัคร: 31 กรกฎาคม 2021

คุณสมบัติและเงื่อนไข:

 • เป็นนักเรียนต่างชาติ
 • เกรดเฉลี่ย 3.20 ขึ้นไป
 • สมัครเรียนปริญญาโท (เต็มเวลา) สาขา MBA ปีการศึกษา กันยายน 2021
 • ได้รับจดหมายตอบรับ (offer) จากทางมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อทุน: International Postgraduate Taught Merit Scholarship

สาขาวิชา: Business School (ยกเว้น Global MBA)

ระดับ: ปริญญาโท (Postgraduate)

เริ่มเรียน: กันยายน 2021

มูลค่าทุน: £2,500

จำนวนทุน: 8

หมดเขตรับสมัคร: 31 กรกฎาคม 2021

คุณสมบัติและเงื่อนไข:

 • เป็นนักเรียนต่างชาติ
 • เกรดเฉลี่ย 3.20 ขึ้นไป
 • สมัครเรียนปริญญาโท (เต็มเวลา) สาขา Business School ปีการศึกษา กันยายน 2021
 • ได้รับจดหมายตอบรับ (offer) จากทางมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อทุน: Sustainability Scholarship

สาขาวิชา: ทุกสาขาวิชา

ระดับ: ปริญญาโท (Postgraduate)

เริ่มเรียน: กันยายน 2021

มูลค่าทุน: £4,000

จำนวนทุน: ไม่ระบุ

หมดเขตรับสมัคร: 30 กรกฎาคม 2021

คุณสมบัติและเงื่อนไข:

 • เป็นนักเรียนต่างชาติ
 • คะแนนภาษาถึงเกณฑ์รับสมัคร
 • สมัครเรียนปริญญาโท (เต็มเวลา) ปีการศึกษา กันยายน 2021
 • ได้รับจดหมายตอบรับ (offer) จากทางมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อทุน: High Achievers Scholarship

สาขาวิชา: ทุกสาขาวิชา

ระดับ: ปริญญาตรี (Undergraduate)

เริ่มเรียน: กันยายน 2021

มูลค่าทุน: (คะแนน 75%) £5,000 / (คะแนน 80%) เต็มจำนวน

จำนวนทุน: ไม่ระบุ

หมดเขตรับสมัคร: 16 กรกฎาคม 2021

คุณสมบัติและเงื่อนไข:

 • เป็นนักเรียนต่างชาติ
 • คะแนน 75% ขึ้นไป (เกรด)
 • สมัครเรียนปริญญาตรี (เต็มเวลา) ปีการศึกษา กันยายน 2021
 • ได้รับจดหมายตอบรับ (offer) จากทางมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม

อ้างอิง

This image has an empty alt attribute; its file name is ho.jpg

หากน้อง ๆ คนไหนสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ  สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน  สมัครเรียน  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการค่ะ  โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว  และสมัครเรียนได้ที่นี่  โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

ห้อง 3J อาคารศิริพานิช

191 ถนนห้วยแก้ว ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง

เชียงใหม่ 50200

ประเทศไทย

อีเมล์          chiangmai@hands-on.co.th

โทร.           +66 (0) 89 217 5454

เว็บ             http://www.hands-on.co.th

http://www.hands-on.co.th/chiangmai

เฟซบุค       http://www.facebook.com/handsonchiangmai

แผนที่

De Montfort University มอบทุนระดับปริญญาโท 2016

แฮนด์ส ออน  เชียงใหม่ – De Montfort University มอบทุนระดับปริญญาโท 2016

De Montfort University มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในหลักสูตรด้านศิลปะและการออกแบบ  แฟชั้น  ด้านธุรกิจ กฎหมายและคอมพิวเตอร์  เป็นหลักสูตรระยะเวลา 1 ปี ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 12,200 ปอนด์/ปี  ค่ะ

จำนวนทุน  ไม่ระบุ

มูลค่าทุน  3,000  ปอนด์

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

–  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจ การออกแบบ หรือ ผลงาน portfolioใด ๆ ทั้งสิ้น Continue reading

De Montfort University มอบทุนปริญญาโทสำหรับนักเรียนต่างชาติ 2014

IMG_0889

แฮนด์ส ออน  เชียงใหม่ – De Montfort University มอบทุนปริญญาโทสำหรับนักเรียนต่างชาติ 2014

*****โดยมีชื่อทุนว่า “DMU Square Mile International Scholarship” มอบให้กับนักเรียนต่างชาติที่มีผลการเรียนดี ที่ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโท  ซึ่งเป็นทุนเต็มจำนวนจะครอบคลุมในส่วนของค่าเล่าเรียน ที่อยู่อาศัย และค่าเดินทาง สำหรับนักเรียนที่จะเริ่มต้นการเรียนในช่วงเดือนกันยายน 2014 นี้ค่ะ Continue reading

สัมภาษณ์ตรงกับเจ้าหน้าที่จาก De Montfort University ที่สำนักงานแฮนด์ส ออน เชียงใหม่

สัมภาษณ์ตรงกับเจ้าหน้าที่จาก De Montfort University ที่สำนักงานแฮนด์ส ออน เชียงใหม่

เจ้าหน้าที่จาก  De Montfort University เมืองเลสเตอร์ (Leicester) ประเทศอังกฤษ จะมาเยี่ยมสำนักงานแฮนด์ส ออน เชียงใหม่ เพื่อให้ข้อมูล และสัมภาษณ์ตรงแก่ผู้ที่สนใจศึกษาต่อที่ De Montfort University  น้องๆ ชาวเชียงใหม่หรือภาคเหนือที่สนใจ สามารถนัดเวลาสัมภาษณ์ตรงได้ โดยจะมีพี่ๆ ที่ออฟฟิศคอยอำนวยความสะดวก Continue reading