Royal Holloway, University of London ทุนปริญญาโทด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2015

Basic CMYKแฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – Royal Holloway, University of  London ทุนปริญญาโทด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2015

สำหรับทุนการศึกษาชื่อ “Computer Science Scholarships”  จะแจกให้แก่นักเรียนปี 1 ระดับปริญญาโทที่ต้องการจะเรียนในปี 2015  ซึ่งจะครอบคลุมเป็นส่วนลดของค่าเล่าเรียนค่ะ

จำนวนทุน ไม่ระบุ

มูลค่าทุน  2,000 ปอนด์

Continue reading

Royal Holloway, University of London ทุนปริญญาตรีด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2015

Basic CMYKแฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – Royal Holloway, University of  London ทุนปริญญาตรีด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2015

อีกหนึ่งทุนที่น่าสนใจในสายวิทยาศาสตร์ คือ ทุนจากสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งทุนนี้มีชื่อทุนว่า “Computer Science Scholarships” ค่ะ ทุนนี้จะแจกให้แก่นักเรียนปี 1 ระดับปริญญาตรี  แล้วจะทำการต่อทุนให้ในปีที่ 2 และปีที่ 3 ค่ะ รายละเอียดของทุนมีดังนี้ค่ะ

จำนวนทุน ไม่ระบุ

มูลค่าทุน

10000 ปอนด์  ในปีแรกของการศึกษา
500 ปอนด์  ในปีที่ 2 และปีที่ 3 ของการศึกษา
Continue reading