University of Lincoln มอบทุนสำหรับนักเรียนต่างชาติ 2015

UoL-logo-general-use-white-background

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – University of Lincoln มอบทุนสำหรับนักเรียนต่างชาติ 2015

มหาวิทยาลัยลินคอล์น ให้ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติ ที่ต้องการเริ่มเรียนในเดือนกันยายน 2015 โดยทุนนี้มีชื่อว่า “Chemistry and Mathematics” เป็นทุนสำหรับน้อง ๆ สายวิทย์ค่ะ

จำนวนทุน 4  ทุน

  • ปริญญาตรีสาขาวิชาเคมี 1 ทุน
  • ปริญญาตรีสาขาวิขาคณิตศาสตร์ 1 ทุน  (เกียรตินิยม)
  • ปริญญาตรีและปริญญาโทหลักสูตรอื่น ๆ 2 ทุน

มูลค่าทุน 5,000 ปอนด์

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

  • ต้องจัดเป็นนักเรียนต่างชาติ
  • มีผลการเรียนดี

Continue reading

University of Lincoln มอบทุนสำหรับนักเรียนต่างชาติ 2015

University_of_Lincoln_logo_landscape

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – University of Lincoln มอบทุนระดับปริญญาโท 2015

สวัสดีค่ะ แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ มีข่าวทุนใหม่ล่าสุดจากมหาวิทยาลัยลินคอล์น มาฝากน้อง ๆ ค่ะ ทุนนี้มอบให้แก่นักเรียนต่างชาติในระดับปริญญาโท  ซึ่งผู้สมัครจะได้รับการพิจารณาโดยอัตโนมัติ  เมื่อทำการส่งใบสมัครค่ะ

ทุนการศึกษาที่จะได้รับขึ้นอยู่กับ…

–  ผลการเรียน

–  ระดับของผลภาษาอังกฤษ

–  หนังสือแนะนำตัว

–  ข้อมูลเกี่ยวกับการสนับสนุนที่ผู้สมัครได้ให้มาพร้อมกับใบสมัคร

1. Global Scholarships

ทุนแรกนี้มอบให้สำหรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการเรียนต่อในระดับปริญญโท ช่วงเดือนกันยายน 2015

จำนวนทุน ไม่ระบุ

มูลค่าทุน 2000 ปอนด์ Continue reading