ทุนการศึกษา IELTS ของบริติช เคานซิล ปี 2555

04690020

ทุนการศึกษา IELTS ของ British Council ประจำปี 2554 เพื่อศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ในปี 2555 จำนวนทั้งสิ้น 3 ทุน ทุนละ 100,000 บาท เปิดรับสมัครแล้วค่ะ

บริติช เคานซิล เปิดรับสมัครทุนการศึกษา IELTS ประจำปี 2554 สำหรับนักเรียนไทยที่กำลังวางแผนศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ (สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย ฯลฯ) ทั้งในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี โดยจะมอบเงิน 100,000 บาทเป็นค่าเล่าเรียนให้แก่ผู้ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 3 คนภายในปี 2555

ทุน การศึกษาดังกล่าวจะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 ถึง 31 พฤษภาคม 2555 โดยผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ในระหว่างวันที่ 18-30 มิถุนายน 2555 Continue reading