ทุนการศึกษาจาก Bournemouth University ประจำปีการศึกษา 2555-2556 แจกจำนวนหลายทุน

Bournemouth University มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาในสาขาต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. The Business School MBA Scholarship (International)

สำหรับผู้ที่จะศึกษาต่อหลักสูตร MBA full-time โดยทุนจะแบ่งเป็น fully-funded และ part-funded สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มีผลการเรียนดีมาก ดังต่อไปนี้ Continue reading