Aston University มอบทุนปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ MBA 2015

aston-business-school

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – มอบทุนปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ MBA 2015

มหาวิทยาลัยแอสตันมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนไทย โดยทุนนี้มีชื่อว่า “Aston Thailand Scholarship” เป็นทุนที่มอบให้สำหรับนักเรียนที่สมัครเรียน MBA ที่จะเริ่มเรียนในเดือนตุลาคม ที่จะถึงนี้ค่ะ ทุนมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ

จำนวนทุน ไม่ระบุ

มูลค่าทุน 5000 ปอนด์

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

  • ต้องสมัครเรียนเต็มเวลา
  • ต้องเป็นผู้ที่ใช้ทุนตัวเอง
  • ผู้สมัครต้องส่งใบสมัครทุนพร้อมกับใบสมัครเข้าเรียนต่อ
  • ส่งใบสมัครพร้อมกับแนบจดหมายแนะนำตัวไม่เกิน 700 คำ โดยเขียนว่า ทำไมถึงเลือกเรียนสาขานี้ แล้วจะทำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการทำงานอย่างไร และแสดงศักยภาพในการเรียนที่ช่วยให้ประสบความสำเร็จตลอดช่วงเวลาที่เรียน

Continue reading