Aston University มอบทุนปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ MBA 2015

aston-business-school

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – มอบทุนปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ MBA 2015

มหาวิทยาลัยแอสตันมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนไทย โดยทุนนี้มีชื่อว่า “Aston Thailand Scholarship” เป็นทุนที่มอบให้สำหรับนักเรียนที่สมัครเรียน MBA ที่จะเริ่มเรียนในเดือนตุลาคม ที่จะถึงนี้ค่ะ ทุนมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ

จำนวนทุน ไม่ระบุ

มูลค่าทุน 5000 ปอนด์

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

  • ต้องสมัครเรียนเต็มเวลา
  • ต้องเป็นผู้ที่ใช้ทุนตัวเอง
  • ผู้สมัครต้องส่งใบสมัครทุนพร้อมกับใบสมัครเข้าเรียนต่อ
  • ส่งใบสมัครพร้อมกับแนบจดหมายแนะนำตัวไม่เกิน 700 คำ โดยเขียนว่า ทำไมถึงเลือกเรียนสาขานี้ แล้วจะทำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการทำงานอย่างไร และแสดงศักยภาพในการเรียนที่ช่วยให้ประสบความสำเร็จตลอดช่วงเวลาที่เรียน

Continue reading

Aston University มอบทุนปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ MBA

Aston_IMG_1716

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – Aston University มหาวิทยาลัยแอสตันมอบทุนปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ

สวัสดีค่ะ วันนี้ แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ มีข่าวทุนการศึกษาดี ๆ มาฝากกันค่ะ ใครอยากเรียนที่ประเทศอังกฤษไม่ควรพลาดนะค่ะ

*****มหาวิทยาลัยแอสตันเสนอทุนการศึกษา จากสำนักงาน MBA สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม Continue reading

Aston University มอบทุนปริญญาเอก สำหรับนักศึกษาต่างชาติ

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – Aston University มอบทุนปริญญาเอก  สำหรับนักศึกษาต่างชาติ

สวัสดีค่ะ วันนี้ แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ มีข่าวทุนการศึกษาดี ๆ มาฝากกันค่ะ ใครอยากเรียนที่ประเทศอังกฤษไม่ควรพลาดนะค่ะ

คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ของมหาวิทยาลัยแอสตัน  เป็นศูนย์การศึกษาที่พร้อมไปด้วย สิ่งอำนวยความสะดวก  และสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ ซึ่งในปี 2008 นั้น 85% ของงานวิจัยของโรงเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นผลงานที่มีคุณภาพในแบบสากล ซึ่งทำใหโรงเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ  มหาวิทยาลัยแอซตันนั้น Continue reading

Aston University มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2556-2557

Aston_logo

วันนี้มีข่าวทุนการศึกษามาฝากกันค่ะ  Aston University มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาต่างชาติที่มีผลการเรียนดี  ที่จะเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2556 สำหรับสาขาที่กำหนด Continue reading

Aston Business School มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2555-2556 ทุนการศึกษาเต็มจำนวน

Aston University และ Aston Business School มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2555-2556 สำหรับสาขาวิชาที่กำหนดคือ ทุก MSc ยกเว้น MSc Supply Chain Management มูลค่าทุนละ 2,000 ปอนด์ (ประมาณ 100,000 บาท) Continue reading

Aston University มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2555-2556 ทุนละ 4,000 ปอนด์

Aston University มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2555-2556 สำหรับสาขาวิชาที่กำหนด มูลค่าทุนละ 4,000 ปอนด์ (ประมาณ 200,000 บาท) Continue reading