หลักสูตรที่ประกาศปิดรับสมัครของมหาวิทยาลัยเอ็กซิเตอร์

exeter_logo

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – หลักสูตรที่ประกาศปิดรับสมัครของมหาวิทยาลัยเอ็กซิเตอร์

ทางมหาวิทยาลัยเอ็กซิเตอร์  (University of Exeter) ประกาศปิดรับสมัครหลักสูตร MA International Film Business ของปีการศึกษา 2015  เนื่องจากมีการสมัครเข้ามาเป็นจำนวนมาก  ซึ่งใบสมัครที่ส่งหลังจากวันที่ 6 พฤษภาคม 2015 จะถูกพิจารณาเป็นการสมัครสำหรับปีการศึกษา 2016 ค่ะ

สำหรับปีการศึกษา 2016 จะเปิดรับสมัครต้นเดือนตุลาคม 2015 ค่ะ Continue reading