Royal Holloway, University of London มอบทุนระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสำหรับศิษย์เก่า 2015

Basic CMYKแฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – Royal Holloway, University of London มอบทุนระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสำหรับศิษย์เก่า 2015

ทุนนี้มีชื่อว่า “Alumni Bursaries” เป็นทุนศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย Royal Holloway ที่ต้องการจะศึกษาต่อในระดับปริญญาโท  หรือปริญญาเอก จะได้รับสิทธิ์ของทุนการศึกษาโดยอัตโนมัติ  ซึ่งทุนนี้จะได้รับเพียงครั้งเดียวในช่วงปีแรกของปีการศึกษา  โดยจะครอบคลุมเป็นส่วนลดของค่าเล่าเรียน 

จำนวนทุน  ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยทั้งหมด

มูลค่าทุน
ปริญญาโท 10%
ปริญญาเอก  750 ปอนด์ Continue reading

Royal Holloway, University of London มอบทุนระดับปริญญาโท 2015

Basic CMYKแฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – Royal Holloway, University of London มอบทุนระดับปริญญาโท 2015

ในส่วนของระดับปริญญาโทครั้งนี้ เป็นทุนการศึกษาหนึ่งปี มีชื่อว่า “International Excellence Scholarships” สำหรับนักเรียนที่เรียนเต็มเวลาค่ะ รายละเอียดตามนี้เลยนะคะ

จำนวนทุน  6 ทุน

มูลค่าทุน  5,000 ปอนด์

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

  • ต้องเป็นนักเรียนเต็มเวลา
  • ต้องมีผลการเรียนดี
  • ต้องได้รับการตอบรับเข้าเรียนจากมหาวิทยาลัยมาก่อน  การสมัครทุนในช่วงหลังเวลาที่กำหนดอาจได้รับการพิจารณาทุน หากว่ายังคงมีทุนเหลืออยุ่
  • ผู้สมัครที่ส่งใบสมัครเพื่อเรียนต่อใน Royal Holloway ก่อนวันปิดรับสมัครขอทุน  และผู้ที่รอการตอบรับจากมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาเป็นกรณีไป
  • ต้องเป็นนักเรียนต่างชาติที่ต้องการเรียนใน Royal Holloway  ระดับปริญญาโทในเดือนกันยายน 2015

Continue reading