แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – จัดกิจกรรมแนะแนวนักเรียนโรงเรียนวิชัยวิทยา เชียงใหม่

wichai

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – จัดกิจกรรมแนะแนวนักเรียนโรงเรียนวิชัยวิทยา เชียงใหม่

ในวันอังคาร ที่ 5 สิงหาคม 2557 แฮนด์ส ออน  เชียงใหม่ ได้มีการจัดกิจกรรมแนะแนว  ให้ข้อมูลกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวิชัยวิทยา เชียงใหม่ เกี่ยวกับการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ Continue reading