แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – จัดกิจกรรมแนะแนวนักเรียนโรงเรียนวิชราลัย เชียงใหม่

IMG_4050

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – จัดกิจกรรมแนะแนวนักเรียนโรงเรียนวิชราลัย เชียงใหม่

ในวันอังคาร ที่ 12 กันยายน 2557 แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ ได้มีการจัดกิจกรรมแนะแนว ให้ข้อมูลกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวชิราลัย เชียงใหม่ เกี่ยวกับการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ของมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ Continue reading