แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – การลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – การลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า

สำหรับน้อง ๆ ที่กำลังจะไปเรียนต่อแล้วต้องเดินทางก่อนการเลือกตั้งทั่วไปวันที่ 3 กรกฎาคมนี้ครับ  ถ้าไม่อยากเสียสิทธิเราอาจเลือกตั้งล่วงหน้าได้ครับ วันนี้ก็เลยเอาข้อมูลเรื่องการเลือกตั้งล่วงหน้ามาฝากครับ เป็นไปในเขตครับ คือ ที่ชื่อเราอยู่ในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ

ในเขตเลือกตั้ง

ผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านตามทะเบียนบ้าน ที่ต้องเดินทางออกนอกเขตไม่สามารถไปใช้สิทธิได้ในวันเลือกตั้ง ก็สามารถไปแสดงตนเพื่อขอลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. ล่วงหน้า ได้ ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง โดยต้องยื่นคำขอลงทะเบียนนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ตามวันเวลาที่กำหนด Continue reading