Hands On – Chiang Mai ประกาศวันหยุดทำการในช่วงเดือนมีนาคม 2015

IMG_1560

Hands On – Chiang Mai  ประกาศวันหยุดทำการในช่วงเดือนมีนาคม 2015

*****เนื่องจากวันพุธที่ 4 มีนาคม 2558 เป็นวันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญและวันหยุดราชการวันหนึ่งของไทย ทางสำนักงานแฮนด์ส ออน – เชียงใหม่ ปิดทำการเป็นเวลา 1 วัน ค่ะ ซึ่งจะ เปิดเฉพาะที่มีการนัดหมายก่อนเท่านั้นค่ะ ที่ทำงานโดยรวมจะปิดค่ะ Continue reading

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – ประกาศวันหยุดทำการในช่วงเดือนสิงหาคม 2557

IMG_0576

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – ประกาศวันหยุดทำการในช่วงเดือนสิงหาคม 2557

11 สิงหาคม 2557 (วันหยุดพิเศษประกาศจาก คสช.)

12 สิงหาคม  2557 (วันแม่แห่งชาติ)

โดยจะเปิดทำการตามปกติตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2557 Continue reading

Hands On – Chiang Mai ประกาศวันหยุดทำการในช่วงเดือนธันวาคม 2556-มกราคม 2557

IMG_1450

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – ประกาศวันหยุดทำการในช่วงเดือนธันวาคม 2556-มกราคม 2557

5  ธันวาคม  2556 (วันพ่อแห่งชาติ)

10 ธันวาคม  2556 (วันรัฐธรรมนูญ)

25 ธันวาคม 56 – 1 มกราคม 57 (วันหยุดคริสต์มาสและปีใหม่) โดยจะเปิดทำการตามปกติตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557 Continue reading

Hands On – Chiang Mai ประกาศวันหยุดทำการในช่วงเดือนตุลาคม 2556

R0027228

Hands On – Chiang Mai  ประกาศวันหยุดทำการในช่วงเดือนตุลาคม 2556

*****เนื่องจากวันที่ 23 ตุลาคม 2556 เป็นวันปิยมหาราช เป็นวันสำคัญและวันหยุดราชการวันหนึ่งของไทย ทางสำนักงานแฮนด์ส ออน – เชียงใหม่ ปิดทำการเป็นเวลา 1 วัน ค่ะ ซึ่งจะ เปิดเฉพาะที่มีการนัดหมายก่อนเท่านั้นค่ะ ที่ทำงานโดยรวมจะปิดค่ะ Continue reading

Hands On – Chiang Mai ประกาศวันหยุดทำการในช่วงเดือนกรกฎาคม 2556

9141116561_1d932c7309_z

Hands On – Chiang Mai  ประกาศวันหยุดทำการในช่วงเดือนกรกฎาคม 2556

22 กรกฎาคม 2556 (วันอาสาฬหบูชา)

23 กรกฎาคม 2556 (วันเข้าพรรษา)

วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2556 จะ เปิดเฉพาะที่มีการนัดหมายก่อนเท่านั้นค่ะ ที่ทำงานโดยรวมจะปิดค่ะ Continue reading

Hands On – Chiang Mai ประกาศวันหยุดทำการในช่วงเดือนพฤษภาคม 2556

exe_cathedral005

Hands On – Chiang Mai  ประกาศวันหยุดทำการในช่วงเดือนพฤษภาคม 2556

1 พฤษภาคม 2556 (วันแรงงานแห่งชาติ)

5 – 6  พฤษภาคม 2556 (วันฉัตรมงคล)

24 – 25 พฤษภาคม 2556 (วันวิสาขบูชา) Continue reading