IELTS Presentation และ IELTS Pretest จัดโดยบริติช เคานซิล เชียงใหม่ สำหรับเตรียมตัวสอบ ประจำปี 2012

บริติช เคานซิล เชียงใหม่ (British Council) จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะแก่ผู้สนใจสอบ IELTS ดังต่อไปนี้

– IELTS Pretest วันที่ 2 มีนาคม 2555 และ 17 มีนาคม 2555 ติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ บริติช เคานซิล

– IELTS Presentation เดือนละ 1 ครั้ง โดยจะนำเสนอ 3 หัวข้อ ได้แก่ IELTS strategy, Improve your speaking และ Improve your writing ดูวันเวลา และหัวข้อบรรยายได้จากเว็บไซต์ Continue reading

วันสอบ IELTS ปี 2555 โดย British Council กรุงเทพฯ และ เชียงใหม่

British Council Thailand ได้ประกาศวันสอบ IELTS ปี 2555 แล้วนะคะ ท่านที่สนใจ สามารถสมัครสอบได้ตั้งแต่บัดนี้ และเนื่องจากหลังเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไป จะมีผู้สนใจสมัครสอบเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่พลาดการสอบ และได้รับผลสอบทันตามกำหนด แฮนด์ส ออน แนะนำให้ท่านสอบในช่วงเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ ซึ่งยังมีผู้สอบไม่มาก สามารถสมัครล่วงหน้าโดยใช้เวลาเพียงประมาณ 1- 2 อาทิตย์เท่านั้น แต่หากจะสอบตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไป  แนะนำให้สมัครสอบล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือน ค่ะ

วันสอบ IELTS ปี 2555

หมายเหตุ: วันสอบที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) จะสามารถสมัครสอบได้ทั้ง General Training และ Academic modules วันสอบปกติ (ไม่มีเครื่องหมายดอกจัน) จะสมัครสอบได้เฉพาะ Academic modules เท่านั้น

หลักฐานที่ต้องเตรียม

1. หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา ที่ยังไม่หมดอายุจนกระทั่งวันสอบ

2. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว (แบบวีซ่าสหรัฐอเมริกา) 2 ใบ ไม่สวมแว่นตา ซึ่งถ่ายภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน

สำหรับ ใบสมัคร IELTS คู่มือการลงทะเบียนปี 2554 (กรุงเทพ)  หรือ คู่มือการลงทะเบียนปี 2554 (เชียงใหม่) ผู้สมัครจะได้รับที่ British Council เมื่อไปสมัครสอบค่ะ

ค่าทดสอบ

– ค่าทดสอบ IELTS 6,300 บาท (นับจากการสอบรอบเดือนเมษายน 2554 เป็นต้นไป)

ผู้สมัครจะต้องชำระค่าสมัคร ล่วงหน้าก่อนวันสอบและไม่สามารถขอรับค่าธรรมเนียมคืนหรือขอเปลี่ยนเป็นรูป แบบใดๆได้เมื่อได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ถ้าผู้สมัครไม่สามารถมาสอบในวันสอบด้วยเหตุผลด้านสุขภาพ ผู้สมัครสามารถขอเปลี่ยนวันสอบเป็นวันสอบครั้งถัดไปหรือขอรับค่าธรรมเนียม สอบคืนได้ส่วนหนึ่งโดยผู้สมัครจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดย โรงพยาบาลรัฐบาล และต้องยื่นให้ศูนย์สอบอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนวันสอบ

ศูนย์สอบจะปิดรับสมัคร 3 วันก่อนวันสอบหรือเมื่อวันสอบในรอบนั้นเต็ม

– ในกรณีที่สถาบันการศึกษาหรือกลุ่มผู้สนใจต้องการให้จัดสอบพิเศษสอบสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่สอบโดยตรงได้

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://www.britishcouncil.org/th/thailand-exams-ielts-how-to-register.htm

หรือสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครเรียนและสมัครสอบได้ที่ แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นค่ะ

ที่อยู่ติดต่อ

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่
8/4 ซอยจำปี ถนนศิริมังคลาจารย์
ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง
เชียงใหม่ 50200
ประเทศไทย

อีเมล์ chiangmai@hands-on.co.th

โทร. +66 (0) 89 217 5454
โทร. +66 (053) 289 114

เว็บ

http://www.hands-on.co.th
http://www.hands-on.co.th/chiangmai
และ
gotostudyUK.com