University of Sussex มอบทุนระดับปริญญาโท 2014

Pevensey_Building_I,_University_of_Sussex_(April_2013)

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – University of Sussex มอบทุนระดับปริญญาโท 2014

**********โดยทุนนี้มีชื่อว่า “Chancellor’s Masters Scholarship” เพื่อดึงดูดนักศึกษาที่มีความสามารถส่วนใหญ่  มาเรียนต่อที่ซัสเซ็กซ์  ครอบคลุมในส่วนของค่าเล่าเรียน และยังรับผู้สมัครที่ศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายที่กำลังเรียนอยู่มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร  หรือคนที่ยังเรียนไม่จบด้วยค่ะ Continue reading