Nottingham มอบทุนการศึกษาให้ชาติอาเซียน 2014

IMG_1191

แฮนด์ส ออน  เชียงใหม่ – University of Nottingham มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท 2014

*****ข่าวทุนการศึกษาสำหรับประเทศสมาชิกอาเซียน  จากมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม ซึ่งให้กันถึง 10 ทุน และเงื่อนไขจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปดูกันเลยค่ะ Continue reading

Nottingham Trent University แจกทุนปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2014

nottingham-trent-university-feature-image-1

แฮนด์ส ออน  เชียงใหม่ – Nottingham Trent University แจกทุนปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2014

****มหาวิทยาลัย น๊อตติงแฮมเทรนท์ (Nottingham Trent University) มอบทุนการศึกษานี้สำหรับผู้ที่จบการศึกษาด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งหรือมีคุณวุฒิระดับปริญญโท  เพื่อที่จะเรียนในระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาที่กำหนดค่ะ Continue reading