เจ้าหน้าที่จาก มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด บรู้คส์ Oxford Brookes University เข้าเยี่ยม Hands On สำนักงานเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่จาก มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด บรู้คส์  Oxford Brookes University เข้าเยี่ยม Hands On สำนักงานเชียงใหม่

Ms. Lajwant Willemsen, Regional Manager จากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด บรู้คส์ Oxford Brookes University ได้เข้าเยี่ยมสำนักงานของเราในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2555 เพื่อเยี่ยมชมสำนักงาน พูดคุย และนำเสนอข้อมูลและหลักสูตรของมหาวิทยาลัยค่ะ Continue reading