University of Leeds มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์

University of Leeds logo

แฮนด์ส ออน  เชียงใหม่ – University of Leeds มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์

*****วันนี้มีข่าวทุนการศึกษามาฝากกันค่ะ  University of Leeds มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์  มูลค่า  4,000 – 8,000 ปอนด์ เราไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะ Continue reading