วันสอบ IELTS ปี 2555 โดย British Council กรุงเทพฯ และ เชียงใหม่

British Council Thailand ได้ประกาศวันสอบ IELTS ปี 2555 แล้วนะคะ ท่านที่สนใจ สามารถสมัครสอบได้ตั้งแต่บัดนี้ และเนื่องจากหลังเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไป จะมีผู้สนใจสมัครสอบเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่พลาดการสอบ และได้รับผลสอบทันตามกำหนด แฮนด์ส ออน แนะนำให้ท่านสอบในช่วงเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ ซึ่งยังมีผู้สอบไม่มาก สามารถสมัครล่วงหน้าโดยใช้เวลาเพียงประมาณ 1- 2 อาทิตย์เท่านั้น แต่หากจะสอบตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไป  แนะนำให้สมัครสอบล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือน ค่ะ

วันสอบ IELTS ปี 2555

หมายเหตุ: วันสอบที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) จะสามารถสมัครสอบได้ทั้ง General Training และ Academic modules วันสอบปกติ (ไม่มีเครื่องหมายดอกจัน) จะสมัครสอบได้เฉพาะ Academic modules เท่านั้น

หลักฐานที่ต้องเตรียม

1. หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา ที่ยังไม่หมดอายุจนกระทั่งวันสอบ

2. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว (แบบวีซ่าสหรัฐอเมริกา) 2 ใบ ไม่สวมแว่นตา ซึ่งถ่ายภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน

สำหรับ ใบสมัคร IELTS คู่มือการลงทะเบียนปี 2554 (กรุงเทพ)  หรือ คู่มือการลงทะเบียนปี 2554 (เชียงใหม่) ผู้สมัครจะได้รับที่ British Council เมื่อไปสมัครสอบค่ะ

ค่าทดสอบ

– ค่าทดสอบ IELTS 6,300 บาท (นับจากการสอบรอบเดือนเมษายน 2554 เป็นต้นไป)

ผู้สมัครจะต้องชำระค่าสมัคร ล่วงหน้าก่อนวันสอบและไม่สามารถขอรับค่าธรรมเนียมคืนหรือขอเปลี่ยนเป็นรูป แบบใดๆได้เมื่อได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ถ้าผู้สมัครไม่สามารถมาสอบในวันสอบด้วยเหตุผลด้านสุขภาพ ผู้สมัครสามารถขอเปลี่ยนวันสอบเป็นวันสอบครั้งถัดไปหรือขอรับค่าธรรมเนียม สอบคืนได้ส่วนหนึ่งโดยผู้สมัครจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดย โรงพยาบาลรัฐบาล และต้องยื่นให้ศูนย์สอบอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนวันสอบ

ศูนย์สอบจะปิดรับสมัคร 3 วันก่อนวันสอบหรือเมื่อวันสอบในรอบนั้นเต็ม

– ในกรณีที่สถาบันการศึกษาหรือกลุ่มผู้สนใจต้องการให้จัดสอบพิเศษสอบสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่สอบโดยตรงได้

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://www.britishcouncil.org/th/thailand-exams-ielts-how-to-register.htm

หรือสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครเรียนและสมัครสอบได้ที่ แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นค่ะ

ที่อยู่ติดต่อ

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่
8/4 ซอยจำปี ถนนศิริมังคลาจารย์
ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง
เชียงใหม่ 50200
ประเทศไทย

อีเมล์ chiangmai@hands-on.co.th

โทร. +66 (0) 89 217 5454
โทร. +66 (053) 289 114

เว็บ

http://www.hands-on.co.th
http://www.hands-on.co.th/chiangmai
และ
gotostudyUK.com