ข่าววีซ่า – เพิ่มเงินค่าครองชีพนักเรียนแบบ Tier 4 ปี 2015

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – ข่าววีซ่า  เพิ่มเงินค่าครองชีพนักเรียนแบบ Tier 4 ปี 2015

ทาง UKBA ได้มีการประกาศปรับเปลี่ยน เพิ่มจำนวนเงินที่ผู้สมัครวีซ่านักเรียน Tier 4 ต้องแสดงต่อทางสถานทูตเป็นจำนวนดังต่อไปนี้ค่ะ
จากเดิม ในลอนดอน (Inner London) 1,020 ปอนด์ต่อเดือน เพิ่มเป็น 1,265 ปอนด์ต่อเดือน
จากเดิม นอกลอนดอน (Outer London/ Rest of UK)  820 ปอนด์ต่อเดือน เพิ่มเป็น 1,015 ปอนด์ต่อเดือน

โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  12 พฤศจิกายน 2015 นี้ เป็นต้นไป

ส่วนที่ยังคงเหมือนเดิมคือ ผู้สมัครต้องสำแดงจดหมายเพื่อยืนยันจำนวนเงินค่าครองชีพ (Maintenance) รวมกับค่าเล่าเรียนที่ยังไม่ได้ชำระ (Outstanding Tuition Fee)  ทั้งหมดต้องอยู่ในรูปของเงินสดในบัญชี โดยบัญชีต้องมีชื่อผู้สมัคร หรือ พ่อ หรือ แม่ เป็นเจ้าของบัญชี หรือ เจ้าของบัญชีร่วมเท่านั้น เงินต้องอยู่ในบัญชีมาแล้วไม่น้อยกว่า 28 วันถึงวันที่ออกเอกสาร และ เอกสารยืนยันบัญชีต้องมีอายุไม่เกิน 30 วันนับถึงวันที่ยื่นเอกสารสมัครวีซ่ากับศูนย์รับสมัครวีซ่า Continue reading

วันหยุดทำการศูนย์ยื่นวีซ่าประจำเดือนกรกฎาคม 2557

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – วันหยุดทำการศูนย์ยื่นวีซ่าประจำเดือนกรกฎาคม 2557

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า VFS จะมีการปิดให้บริการในวันหยุดราชการ เนื่องจากเป็น วันอาสาฬหบูชา ได้แก่ วันศุกร์ที่ 11 กรกฎมคม 2557 ค่ะ

สำหรับท่านที่จะเดินทางในช่วงนั้น ควรวางแผนขอวีซ่าล่วงหน้าก่อนสมควรนะคะ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้เป็นเวลา 3 เดือน ก่อนวันเดินทาง โดยมีระยะทำการประมาณ 15 วัน สำหรับวีซ่าระยะสั้น และ 12 อาทิตย์ สำหรับวีซ่าระยะยาวค่ะ Continue reading

UKVI เตรียมเพิ่มค่าครองชีพประเมินในเดือนกรกฎาคมนี้

ukba001

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – UKVI เตรียมเพิ่มค่าครองชีพประเมินในเดือนกรกฎาคมนี้ 

*****ตามข้อมูลของ UKCISA (UK Council of International Student Affairs) UKVI หรือ UK Visa and Immigration ได้ปรับค่าครองชีพประเมินเพื่อการขอวีซ่า (Maintenance) ขึ้นจากเดิมอีกเดือนละ 20 ปอนด์

*****คือ ในลอนดอน จาก 1,000 ปอนด์ เป็น 1,020 ปอนด์ ต่อเดือน หรือ เท่ากับ9,180 ปอนด์ต่อ 9 เดือน หรือ 1 ปีการศึกษา และ จากที่อื่น ๆ จาก 800 ปอนด์เป็น 820 ปอนด์ หรือเท่ากับ 7,380 ปอนด์ต่อ 9 เดือน หรือ 1 ปีการศึกษา Continue reading

ประกาศกรมการกงสุล>การผลิตเล่มหนังสือเดินทาง

กระทรวงการต่างประเทศ

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – ประกาศกรมการกงสุล>การผลิตเล่มหนังสือเดินทาง

วันนี้แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ ได้นำข่าวประกาศจากกรมการกงสุล ลงวันที่ 20 มกราคม 2557 มาแจ้งให้น้อง ๆ ทราบกันค่ะ

*****ทางกรมการกงสุลได้มีการแจ้งว่า ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2557 เป็นต้นไป จะดำเนินการผลิตเล่มหนังสือเดินทางเป็น 2,700 เล่ม/วัน โดยที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวบางนาจะเปิดรับคิวแรกตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.30 น. และที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวปิ่นเกล้า จะเปิดรับคิวแรกตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น. Continue reading

อัพเดทข่าววีซ่า UKBA เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมวีซ่า (มกราคม 2014)

ukba001

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – อัพเดทข่าววีซ่า UKBA เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมวีซ่า

*****ทาง UKBA ได้มีการประกาศเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมวีซ่าประเภทต่าง ๆ ค่ะ ส่วนค่าธรรมเนียมของประเภทอื่น ๆ ก็ปรับตามไปด้วย เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ทางสถานทูตใช้อ้างอิงปรับเป็น 1.70  ดอลล่าร์สหรัฐฯ ต่อ 1 ปอนด์สเตอลิง ปัจจุบันค่าธรรมเนียมวิซ่านักเรียน Tier 4 อยู่ที่  298 ปอนด์ ถ้าสมัครนอกสหราชอาณาจักร  ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมผ่านทางออนไลน์ด้วยเครดิตการ์ดเท่านั้นค่ะ Continue reading

เจ้าหน้าที่จาก Durham University เข้าเยี่ยมสำนักงานแฮนด์ส ออน – เชียงใหม่

IMG_0951

เจ้าหน้าที่จาก Durham University เข้าเยี่ยมสำนักงานแฮนด์ส ออน – เชียงใหม่

*****Mr. Steve Leech และ Mr.Ian Moreton จาก Durham University ประเทศอังกฤษ   จะมีการเข้ามาเยี่ยมชมที่สำนักงานแฮนด์สออน – เชียงใหม่ ในวันที่ 9 – 10 มกราคม 2557 ในช่วงเวลา 10.30 น. เป็นต้นไป เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและหลักสูตร ระดับ International Foundation Year  และอื่น ๆ โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาดูรายละเอียดหลักสูตร เกณฑ์การรับ และขั้นตอนการสมัครเรียน ได้ที่แฮนด์สออน – เชียงใหม่ ได้ทันทีค่ะ Continue reading

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – เปลี่ยนวิธีจ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่าเป็นเครดิตการ์ดออนไลน์

s300_New_UK_Visas___Immigration_Logo.960

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – เปลี่ยนวิธีจ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่าเป็นเครดิตการ์ดออนไลน์

*****ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม เป็นต้นไป ผู้สมัครต้องจ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่าผ่านระบบออนไลน์ ผ่านเครดิต หรือ เดบิตการ์ดของวีซ่า หรือ มาสเตอร์การ์ด เท่านั้น และไม่สามารถเลือกจากด้วยวิธีอื่น ๆ ได้
ขั้นตอนอื่น ๆ นอกจากแบบฟอร์ม ที่ได้เปลี่ยนแปลงไปก่อนหน้านี้แล้ว ให้เป็นไปตามเดิม ผู้สมัครยังต้องเดินทางไปที่ศูนย์รับยื่นเอกสาร เพื่อยืนเอกสาร และเก็บข้อมูลบุคคล ด้วยตนเอง Continue reading

อัพเดทข่าววีซ่า UKBA ปรับขึ้นค่าธรรมเนียมวีซ่าประเภทเร่งด่วน (พฤศจิกายน 2556)

ukba001

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – อัพเดทข่าววีซ่า UKBA ปรับขึ้นค่าธรรมเนียมวีซ่าประเภทเร่งด่วน (พฤศจิกายน 2556)

*****ใในช่วงนี้สำหรับใครที่กำลังจะเดินทางไปประเทศอังกฤษ ไม่ว่าจะไปเที่ยวหรือไปศึกษาต่อก็ตาม ควรทราบไว้โดยทั่วกันว่า ทาง UKBA ได้มีการประกาศปรับขึ้นค่าธรรมเนียมวีซ่าประเภทเร่งด่วน อยู่ที่ 5,100 บาท หรือเท่ากับ 100 ปอนด์  เผื่อจะได้จัดเตรียมจำนวนเงินไปให้พอสำหรับการทำวีซ่าในครั้งนี้ ซึ่งค่าธรรมเนียมวีซ่าปกติสามารถ คลิกที่นี่ ดูได้เลยค่ะ Continue reading

อัพเดทข่าววีซ่า UKBA ปรับขึ้นค่าธรรมเนียมวีซ่า (กันยายน 2556)

ukba001

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – อัพเดทข่าววีซ่า UKBA ปรับขึ้นค่าธรรมเนียมวีซ่า (กันยายน 2556)

*****ทาง UKBA ได้มีการประกาศปรับขึ้นค่าธรรมเนียมวีซ่าประเภทต่าง ๆ ค่ะ ส่วนค่าธรรมเนียมของประเภทอื่น ๆ ก็เพิ่มขึ้นด้วย เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ทางสถานทูตใช้อ้างอิงปรับเพิ่มขึ้นเป็น 51 บาทต่อ 1 ปอนด์สเตอลิง ปัจจุบันค่าธรรมเนียมวิซ่านักเรียน Tier 4 อยู่ที่ 298 ปอนด์ถ้าสมัครนอกสหราชอาณาจักร Continue reading

ข่าววีซ่า UKBA ปรับขึ้นค่าธรรมเนียมวีซ่า

ukba001

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – ข่าววีซ่า UKBA ปรับขึ้นค่าธรรมเนียมวีซ่า

*****ทาง UKBA ได้มีการประกาศปรับขึ้นค่าธรรมเนียมวีซ่าประเภทต่าง ๆ ค่ะ ส่วนค่าธรรมเนียมของประเภทอื่น ๆ ก็เพิ่มขึ้นด้วย เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ทางสถานทูตใช้อ้างอิงปรับเพิ่มขึ้นเป็น 48 บาทต่อ 1 ปอนด์สเตอลิง ปัจจุบันค่าธรรมเนียมวิซ่านักเรียน Tier 4 อยู่ที่ 298 ปอนด์ถ้าสมัครนอกสหราชอาณาจักร Continue reading