Nottingham Trent University แจกทุนปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2014

nottingham-trent-university-feature-image-1

แฮนด์ส ออน  เชียงใหม่ – Nottingham Trent University แจกทุนปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2014

****มหาวิทยาลัย น๊อตติงแฮมเทรนท์ (Nottingham Trent University) มอบทุนการศึกษานี้สำหรับผู้ที่จบการศึกษาด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งหรือมีคุณวุฒิระดับปริญญโท  เพื่อที่จะเรียนในระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาที่กำหนดค่ะ Continue reading