วันหยุดภาคครึ่งปีธนาคาร

Money UK

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – วันหยุดภาคครึ่งปีธนาคาร

*****ในวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม นี้ เป็นวันหยุดภาคครึ่งปีของธนาคาร ซึ่งแบงค์ที่อยู่ใกล้กับสถานที่ทำวีซ่าจะปิด หากน้อง ๆ ต้องการที่จะทำวีซ่า ทางเราแนะนำว่าให้ซื้อเช็คไว้ล่วงหน้าคะ  และค่าสมัครสามารดูได้จากเอกสารวีซ่าที่สมัครกันมาคะ Continue reading