University of Leeds มอบทุนระดับปริญญาโทสำหรับนักเรียนต่างชาติ 2016

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – University of Leeds มอบทุนระดับปริญญาโทสำหรับนักเรียนต่างชาติ 2016

สถาบันเพื่อการศึกษาด้านการขนส่ง (ITS), มหาวิทยาลัยลีดส์มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำเดือนกันยายน 2016 สำหรับนักเรียนเต็มเวลา หลักสูตร MSc Mathematical Modelling for Transport เป็นจำนวน 50% ของค่าเล่าเรียนค่ะ

จำนวนทุน  ไม่ระบุ

มูลค่าทุน  8,500 ปอนด์

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

 • ผู้สมัครจะต้องได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัย (ทั้งแบบมีเงื่อนไขและไม่มีเงื่อนไข) ของหลักสูตร MSc Mathematical Modelling for Transport ประจำเดือนกันยายน 2016
 • ผู้สมัครควรส่งแบบฟอร์มทุนการศึกษา รวมถึงบรรยายเกี่ยวกับ ทักษะวิธีการสร้างโมเดลที่ได้รับจากการเรียนหลักสูตรนี้  จะสร้างความเปลี่ยนแปลงกับการขนส่ง (เช่น ในประเทศภูมิภาคหรือพื้นที่ ๆ ตนอาศัยอยู่) และรับมือกับปัญหาอย่างไร

Continue reading

University of Leeds มอบทุนระดับปริญญาโทสำหรับนักเรียนต่างชาติ 2016

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – University of Leeds มอบทุนระดับปริญญาโทด้านการขนส่งระหว่างประเทศ 2016

สถาบันเพื่อการศึกษาด้านการขนส่ง, มหาวิทยาลัยลีดส์มอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติระดับปริญญาโท เต็มเวลา ให้เท่ากับ 50% ของค่าเล่าเรียน ค่ะ

จำนวนทุน  ไม่ระบุ

มูลค่าทุน  8,500 ปอนด์

หลักสูตรที่ให้ทุน

 • MSc Mathematical Modelling for Transport
 • MSc Sustainability in Transport
 • MSc Transport Economics
 • MSc Transport Planning
 • MSc Transport Planning and the Environment
 • MSc (Eng) Transport Planning and Engineering

Continue reading

University of Leeds มอบทุนระดับปริญญาโท 2015

University of Leeds logo

University of Leeds มอบทุนระดับปริญญาโท 2015

สถาบันเพื่อการศึกษาการขนส่ง (ITS), มหาวิทยาลัยลีดส์  มอบทุน 50% ของค่าเล่าเรียน  สำหรับนักเรียนที่อยู่แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ที่เรียนหลักสูตรปริญญาโทเต็มเวลาค่ะ

จำนวนทุน  ไม่ระบุ

มูลค่าทุน   7,875 ปอนด์

หลักสูตรที่ให้ทุน

 • MA Transport Economics
 • MSc Sustainability (Transport)
 • MSc Transport Planning
 • MSc Transport Planning and the Environment
 • MSc (Eng) Transport Planning and Engineering

Continue reading

30 สถาบันจากสหราชอาณาจักร ติด 200 อันดับมหาวิทยาลัยโลก

30 สถาบันจากสหราชอาณาจักร ติด 200 อันดับมหาวิทยาลัยโลก

เว็บ คิวเอสท็อปยูนิเวอร์ซิตี้ เว็บจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ได้ประกาศผลการจัดอันดับประจำปี 2012 ออกมาแล้วครับ โดยใน 6 อันดับแรกเป็นสถาบันจากสหราชอาณาจักรเสีย 4 แห่งครับ จาก 100 อันดับแรก มีสถาบันจากสหราชอาณาจักรได้รับการจัดอันดับอยู่ 18 แห่ง และ จาก 200 อันดับแรก มีสถาบันจากสหราชอาณาจักรได้รับการจัดอันดับอยู่ 30 แห่งด้วยกันครับ Continue reading