รายชื่อหลักสูตรวิชากฎหมายที่ ก.ต. รับรอง และทาง แฮนด์ส ออน เป็นตัวแทน (UK)

รายชื่อมหาวิทยาลัยและหลักสูตรที่ผู้สมัครสอบ ฯ สําเร็จการศึกษาที่ผ่านความเห็นชอบจาก ก.ต. แล้ว

สหราชอาณาจักร (UK)

Bournemouth University

Brunel University

King’s College London

Middlesex University

Nottingham Trent University

Oxford Brookes University

Queen Mary and Westfield College (Queen Mary University of London)

School of Oriental and African Studies (SOAS)

Swansea University

University of Birmingham

University of Bristol

University of Dundee

University of Durham

University of East Anglia

University of Edinburgh

University of Essex

University of Huddersfield

University of Kent

University of Leeds

University of Leicester

University of Liverpool

University of Manchester

University of Newcastle Upon Tyn

University of Nottingham

University of Northumbria

University of Reading

University of Southampton

University of Sussex

University of Warwick

(สร้างขึ้นเมื่อ 15 สิงหาคม 2562 ตามประกาศด้านล่าง: พฤษภาคม 2562)

อ้างอิง

หากน้อง ๆ คนไหนสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ  สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน  สมัครเรียน  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการค่ะ  โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว  และสมัครเรียนได้ที่นี่  โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

ห้อง 107 ภิญโญพิงค์ แมนชั่น

199/9 ถนนห้วยแก้ว ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง

เชียงใหม่ 50200

ประเทศไทย

อีเมล์          chiangmai@hands-on.co.th

โทร.           +66 (0) 89 217 5454

เว็บ             http://www.hands-on.co.th

http://www.hands-on.co.th/chiangmai

เฟซบุค       http://www.facebook.com/handsonchiangmai

University of Hull มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2019/2020

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – University of Hull มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2019/2020

ชื่อทุน: International Office Postgraduate Taught Scholarships 2019

มหาวิทยาลัย: University of Hull

สาขาวิชา : ไม่ระบุ

ระดับ: ปริญญาโท

เริ่มเรียน: กันยายน 2019

มูลค่าทุน: £5,000

จำนวนทุน: ไม่ระบุ

หมดเขตรับสมัคร: 30 เมษายน 2019 (รอบที่) / 28 มิถุนายน 2019 (รอบที่ 2)

คุณสมบัติและเงื่อนไข:

มีสัญชาติและอาศัยอยู่ในประเทศที่กำหนด (Bangladesh, Egypt, Ghana, India, Indonesia , Kenya, Nigeria, Pakistan, Thailand, Vietnam)

เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป

IELTS 6.0 (5.5 ในทุกพาร์ท)

ได้รับจดหมายตอบรับ (offer) จากทางมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม

อ้างอิง

https://www.hull.ac.uk/choose-hull/study-at-hull/money/awards/international-office-scholarships.aspx

หากน้อง ๆ คนไหนสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ  สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน  สมัครเรียน  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการค่ะ  โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว  และสมัครเรียนได้ที่นี่  โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

ห้อง 107 ภิญโญพิงค์ แมนชั่น

199/9 ถนนห้วยแก้ว ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง

เชียงใหม่ 50200

ประเทศไทย

อีเมล์          chiangmai@hands-on.co.th

โทร.           +66 (0) 89 217 5454

เว็บ             http://www.hands-on.co.th

http://www.hands-on.co.th/chiangmai

เฟซบุค       http://www.facebook.com/handsonchiangmai

แผนที่

Queen Mary มอบทุนสาํหรับปริญญาเอก 2015

queenmary.logo

แฮนด์ส ออน  เชียงใหม่ – Queen Mary มอบทุนสาํหรับปริญญาเอก 2015

มาอีกแล้วกับข่าวทุนการศึกษาจากเมืองผู้ดี  โรงเรียนกฏหมาย มหาวทิยาลัยควีนแมรี่ ลอนดอน มอบทุนการศกึษาให้นักเรียนระดับ

ปริญญาเอก ที่จะเริ่มเรียนในเดือนกันยายน 2015 นี้ค่ะ

จาํนวนทุน ไม่ระบุ

มูลค่าทุน ไม่ระบุ

เงื่อนไขและคุณสมบัติ Continue reading