ทุนการศึกษาจากสำนักงาน ก.พ. สำหรับปริญญาตรีปีสุดท้าย และ ปริญญาโท ประจำปี 2555

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี 2555

สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี 2555 โดยผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ที่จะศึกษาในชั้นปีสุดท้ายของ สถาบันการศึกษาในประเทศในปีการศึกษา 2555 (ตั้งแต่ มิถุนายน 2555 เป็นต้นไป) ตามโครงสร้างของหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลากหลายสาขาวิชา Continue reading