ธนาคารกรุงไทยมอบทุนการศึกษาปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560

2

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – ธนาคารกรุงไทยมอบทุนการศึกษาปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560

ธนาคารกรุงไทย มีความประสงค์ที่จะให้ทุนการศึกษาแก่บุคคลทั่วไป เพื่อศึกษาระดับปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษาชั้oนำของต่างประเทศ จำนวน 10 ทุน

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท เพื่อศึกษา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ญี่ปุ่น จีน ฮ่องกงและสิงคโปร์ ตามสาขาวิชาที่ธนาคารกำหนด ดังนี้

• Accounting                                         • AI (Artificial Intelligence)
• Banking and Financial Laws         • Business Analytics
• Business Laws                                   • Data Analytics
• Data Science                                       • Digital Transformation and Innovation
• Economics                                          • Entrepreneurship
• Finance                                                • Financial Engineering
• Mathematics                                      • Marketing
• MBA                                                      • Operations Research
• MIS / IT / Information Assurance and Security / Computer Science

ประกาศทุน  (คลิกเพื่ออ่าน)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
 • ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ไม่จํากัดสาขาวิชา
 • ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ต้องมีผลสอบ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 213 คะแนน (Computer-based) หรือ 80 คะแนน (Internet-based) หรือ ผลสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0
 • ต้องมีผลสอบ GMAT ไม่ต่ำกว่า 550 หรือ GRE ในส่วนของ Quantitative ไม่ต่ำกว่า 159 คะแนน
 • เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับวุฒิปริญญาโท ในสาขาวิชาที่ประสงค์จะสมัครรับทุน
 • เป็นผู้ที่ไม่เคยมีสิทธิ์รับทุนปริญญาโทต่างประเทศของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย มาก่อน
 • ผู้ที่เคยทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยแต่ได้พ้นสภาพการเป็นพนักงานแล้วไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ไม่มีสิทธิ์สมัครสอบแข่งขัน

หลักฐานประกอบการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รปู
 • ประวัติโดยย่อ (Resume) จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาปริญญาบัตรและใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ชุด
  ***เอกสารจากมหาวิทยาลัยเพื่อแสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยตามที่ธนาคารกำหนด พร้อมใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ของภาคการศึกษาที่ผ่านมาทั้งหมด
 • ใบแสดงผลการทดสอบ TOEFL, IELTS, HSK หรือ JLPT และ GMAT หรือ GRE จำนวน 1 ชุด
 • หนังสือรับรองตามแบบฟอร์มที่ธนาคารกำหนดจากสถานศึกษา จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาหนังสือแสดงการยกเว้น หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ชุด
 • เอกสารการตอบรับเข้าศึกษาจากมหาวิทยาลัยเพื่อศกษาในสาขาวิชา และมหาวิทยาลัยตามที่ธนาคารกำหนด

มหาวิทยาลัยที่อยู่ในรายชื่อที่ธนาคารกำหนด และทางเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการ

 

การรับสมัคร

 • ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่ http://www.ktb.co.th ในหัวข้อ “สมัครงานและทุน”
  โดยสามารถส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร พร้อมระบุชื่อเอกสารและลำดับเอกสาร ในรูปแบบ PDF
  มาที่ Email: ktb.scholarship@ktb.co.th
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
  งานบริหารบุคลากรกลุ่มศักยภาพ ฝ่ายบริหารเส้นทางความก้าวหน้าและสรรหาบุคลากร
  โทร. 0-2345-1884 ถึง 1885 หรือทาง Email: ktb.scholarship@ktb.co.th

หมดเขตรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 7 เมษายน 2017

อ้างอิง

banner-hocm

หากน้อง ๆ คนไหนสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ  สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน  สมัครเรียน  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการค่ะ  โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว  และสมัครเรียนได้ที่นี่  โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ

 

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

ห้อง 107 ภิญโญพิงค์ แมนชั่น
199/9 ถนนห้วยแก้ว ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง
เชียงใหม่ 50200
ประเทศไทย

อีเมล์          chiangmai@hands-on.co.th

โทร.           +66 (0) 89 217 5454

เว็บ             http://www.hands-on.co.th
http://www.hands-on.co.th/chiangmai

เฟซบุค       http://www.facebook.com/handsonchiangmai

แผนที่

รวมทุนปริญญาโทด้านกฎหมาย LLM ประเทศอังกฤษ 2015

IMG_1449

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – รวมทุนปริญญาโทด้านกฎหมาย LLM ประเทศอังกฤษ ประจำปีการศึกษา  2015

*****มหาวิทยาลัยในอังกฤษมีการประกาศมอบทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทด้านกฏหมาย หลักสูตร 1 ปี ซึ่งมีมูลค่าแตกต่างกัน ตั้งแต่ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน และทุนครอบคลุมค่าเล่าเรียนทั้งหมด โดย Hands On สำนักงานเชียงใหม่ จะนำมาอัพเดทเรื่อย ๆ ค่ะ

Queen london

Queen Mary, University of London 

จำนวนทุน  4  ทุน

มูลค่า  ไม่ระบุ

หมดเขตรับสมัครทุน  1  มีนาคม 2015 เวลา 16.00 น. (GMT)

Link : http://www.law.qmul.ac.uk/postgraduate/funding/llmscholarships/index.html Continue reading

รวมทุนปริญญาโทด้านกฎหมาย LLM ประเทศอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2014

IMG_1610

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – รวมทุนปริญญาโทด้านกฎหมาย LLM ประเทศอังกฤษ ประจำปีการศึกษา  2014

*****ในปีการศึกษาที่จะถึงนี้ มีหลายมหาวิทยาลัยในอังกฤษ  ประกาศมอบทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทด้านกฏหมาย หลักสูตร 1 ปี ซึ่งมีมูลค่าแตกต่างกัน ตั้งแต่ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน และทุนครอบคลุมค่าเล่าเรียนทั้งหมด โดย Hands On สำนักงานเชียงใหม่ จะนำมาอัพเดทเรื่อย ๆ ค่ะ Continue reading

ธนาคารกรุงไทย มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปี 2557

csr-ktb-brandage13062554

แฮนด์ส ออน  เชียงใหม่ – KTB มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปี 2557

*****วันนี้มีข่าวทุนการศึกษาของธนาคารกรุงไทยมาฝากกันค่ะ  ธนาคารให้ทุนเพื่อศึกษาในระดับปริญญาโทต่างประเทศและในประเทศภาคภาษาอังกฤษ อย่างละ 10 ทุน ค่ะ

ทุนระดับปริญญาโทต่างประเทศ ขอรับทุนได้ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และจีน ค่ะ

ทุนระดับปริญญาโทในประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ ขอรับทุนได้ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ค่ะ Continue reading